17. Het Bijbels wereldbeeld

5

De aarde is géén planeet en draait niet om de zon. Wat zegt de Schepper van hemelen en aarde er Zelf over? Bijbelstudie maakt duidelijk wat het Bijbels wereldbeeld is.

Er zijn helaas maar weinig mensen op de hoogte van het Bijbels wereldbeeld. Dit komt in de eerste plaats doordat er weinig publiciteit aan wordt gegeven. Degenen die dit wereldbeeld geloven, voelen over het algemeen weinig behoefte om er iets over te publiceren. Er bestaan slechts enkele publicaties over. Wie dit wereldbeeld gelooft, is over het algemeen erg voorzichtig om het naar voren te brengen, omdat vrijwel niemand erin geïnteresseerd is. Uiteraard is het veel belangrijker om mensen met het evangelie te bereiken, opdat zij eeuwig leven mogen ontvangen. Wanneer mensen tot geloof gekomen zijn, is het van groter belang dat ze Christus en Zijn werk met betrekking tot de nieuwe schepping leren kennen.

Het Bijbelse beeld van de oude schepping is in het licht van de eeuwigheid van ondergeschikt belang. In de Schrift staat Gods heilsplan centraal, uitgevoerd door de Here Jezus Christus en verband houdend met de nieuwe schepping. Het is echter ook waar dat alle Bijbelse waarheden door het Bijbelse beeld van de schepping bevestigd en geïllustreerd worden. Het kennen van dit Bijbels wereldbeeld is derhalve zeer aan te bevelen voor een goed verstaan van de Schriften.

Nr. 17 – A4 – 44 pag. – € 6,50 (excl. porto)
Lees verder in de PDF

Bijbels wereldbeeld

 

(Bekeken: 1.928 keer, 1 x vandaag)
Delen via:

Over de auteur

Vlichthus bijbelstudies

De studies onder "De gedachte is", zijn door Ab Klein Haneveld uitgesproken en door anderen op schrift uitgewerkt. Er zijn twee formaten en afwerkingen: horizontaal A4 (wireO) en horizontaal A5. In beide versies is ruimte voor aantekeningen. Te bestellen en gratis te downloaden als PDF.

5 reacties

 1. s.van der Tuijn on

  hallo, ik las deze studie “Het Bijbels wereldbeeld” maar ik kan het er niet mee vinden dat de aarde er zo
  uit ziet. Jesaja zegt in 40:22 dat de aarde een cirkel is, een disk. op vele anderen plaatsen staat dat de
  aarde op pilaren staat. Er is een koepel boven de aarde en boven de koepel zijn wateren volgens Genesis 1:6-8 en op veel meerdere plaatsen.
  De zon, maan en sterren vallen binnen de koepel.

  • Vind het toch een zulk dooddoener, die tekst uit Jesaja 40:22 omdat het grondwoord KHUG als een bol wordt vertaald plots in de 17de eeuw , omdat het denkbeeld van de aarde plots ene planeet moest zijn(wat het uiteraard niet is ). Die mensen die roepen dat ze in Gods plan werken en leven zijn wederom misleidt door de Duivel. Wij maken video’s op Youtube : Pure evangelie op de platte aarde. Verder doen we onderzoek op eventuele kromming van de aarde, en de luchtkastelen van NASA/ESA

 2. Beste S.van der Tuijn,

  Je schreef:

  “hallo, ik las deze studie “Het Bijbels wereldbeeld” maar ik kan het er niet mee vinden dat de aarde er zo
  uit ziet.”

  Dat S van der Tuijn en Vlichthus hier over van inzicht verschillen komt omdat beide partijen een andere interpretatie hebben van de bijbelteksten.. Dit is te danken aan de doctrine van Sola Scriptura. Deze doctrine gaat er vanuit dat de bijbel, zijnde Woord van God, de enige autoriteit is waar de lezer zijn geloof uit kan putten, hierbij heeft de bijbellezer bij zijn interpretatie van de teksten geen andere autoriteit nodig. Deze doctrine is van Luther afkomstig en na 500 jaar zien we de verwoestende werking van een dergelijke doctrine. Er zijn meer 40.000 christelijke kerkgenootschappen en er komen er nog dagelijks bij. Die zeggen allemaal dat ze geleid worden door dezelfde (ene) Geest, maar tot andere, soms tegenstrijdige conclusies komen. De Heer Jezus heeft gebeden voor eenheid onder zijn volgelingen maar er is niets van terecht gekomen.
  Verder wijkt het bijbels wereldbeeld sterk af van de wetenschappelijke inzichten omtrent de kosmos. Het is zelfs een beetje lachwekkend als je de moderne inzichten vergelijkt met de de (vele interpretaties) van het bijbels wereldbeeld.Het is daarom niet vreemd dat er tegenwoordig veel mensen afhaken.

  Groet

 3. Jacta Est on

  Alsof de reacties van “Hoc Est” ook maar enig gewicht in de schaal leggen, of ook maar enige zeggingskracht hebben. Hij geeft er blijk van bijzonder weinig inzicht van, maar nog minder respect te hebben voor het werk wat Christus vandaag doet; Zijn Gemeente bouwen. “Hoc Est” vindt dat Christus er een potje van maakt. Ook de Bijbel is volgens hem niet wat het is: Het geïnspireerde Woord van God.
  Zoveel onbegrip en ongeloof verenigd in één mens, het is werkelijk niet -te geloven

 4. Beste J.E.

  “Hij geeft er blijk van bijzonder weinig inzicht van, maar nog minder respect te hebben voor het werk wat Christus vandaag doet; Zijn Gemeente bouwen.”

  Geef eens concreet aan waaruit dat blijkt m.b.t. deze topic

  “Hoc Est” vindt dat Christus er een potje van maakt.

  Waar heb ik dat hier geschreven?

  “Ook de Bijbel is volgens hem niet wat het is: Het geïnspireerde Woord van God.”

  Waar blijkt dat uit?

  Groet

Reageren