A. Klein Haneveld
0

De ark van Dagon – 82

De ark van Dagon. Bijbelstudie nr. 82 uit de reeks “De gedachte is…”

1 Samuël 5 : 2-4

2 En de Filistijnen namen de ark Gods, en zij brachten ze in het huis van Dagon, en stelden ze bij Dagon.

3 Maar als die van Asdod des anderen daags vroeg opstonden, ziet, zo was Dagon op zijn aangezicht ter aarde gevallen voor de ark des HEEREN. En zij namen Dagon en zetten hem weder op zijn plaats.

4 Toen zij nu des anderen daags des morgens vroeg opstonden, ziet, Dagon lag op zijn aangezicht ter aarde gevallen voor de ark des HEEREN; maar het hoofd van Dagon, en de beide palmen zijner handen afgehouwen, aan den dorpel; alleenlijk was Dagon daarop overgebleven.

De Ark des Verbonds

De Israëlieten vrezen de Filistijnen en worden aanvankelijk door hen verslagen. (1 Samuël 4) Zij komen vervolgens tot het idee om de Ark des Verbonds vanuit Silo in hun midden te laten komen, opdat deze hen zou verlossen uit de hand van de vijanden. (1 Samuël 4 : 3) Op zich geen vreemde gedachte, maar toch was “deze route” niet Gods bedoeling. De Filistijnen veroveren daarna onderweg die Ark des Verbonds. Israël raakt die Ark kwijt en verliest de strijd.

De Israëlieten hadden Hem niet moeten meenemen, maar laten staan, net zoals wij dat – overdrachtelijk – in deze tijd moeten doen. Wij zouden náár die Ark (= de Here Jezus Christus), náár de Troon der Genade, tóe gaan. Dat is wat God wil. Dus ook de Filistijnen namen die Ark onterecht mee om daar beter van te worden. Hij werd gezet in de tempel van Dagon, de Filistijnse god. Daar worden zij echter ook niet beter van. Ze kregen last van gezwellen en velen stierven. Dagon valt ook nog eens om, het hoofd en de handen liggen op de drempel. Hun god blijkt volledig onmachtig te zijn. De kop en handen zijn door toedoen van de Ark des Verbonds vermorzeld.

Filistijnen en Palestijnen

De Filistijnen zijn een type van de oude, natuurlijke, en ongelovige mens. “Filistijn” komt van het Hebreeuwse “palash”, dat in de Bijbel wordt aangevuld met “wentelen in het stof”. Een Filistijn lijkt zo op een slang, de uitbeelding van de satan en dat hangt weer samen met deze Dagon. Hij “wentelt zich in het stof” en is daardoor een beeld van de natuurlijke mens, die uit de aarde aards is en tot de aarde wederkeert.

Vanwege “wentelen”, wordt het woord “Filistijn” opgevat als iemand behorend tot een volk dat altijd maar zwerft. “Wentelen” is zwerven. “Filistijn” betekent dat hij een zwerver is, dat hij altijd maar verder rolt, dat hij behoort tot een volk zonder vaste woon- of verblijfplaats. En zo zijn we duizenden jaren later terecht gekomen bij de Palestijnen, op wie de oud-testamentische beschrijving volkomen van toepassing is en nog zal zijn. Deze Filistijnen – deze Palestijnen – zullen een belangrijke rol gaan spelen in de toekomst, in de eschatologie (de leer der laatste dingen), in de dagen van de wederkomst van Christus en al wat daarmee samenhangt.

Deze studie is beschikbaar als gratis PDF – Wire-O ingebonden op papier kan via de printshop (bijv. onlyprint.nl)


De ark van Dagon

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *