Blog Wim de Goeij

Blog Vlichthus door Wim de Goeij – Ik geloof al wat de Ware God gesproken heeft in Zijn Woord de Bijbel. Als wedergeboren kind van God, lid van het Lichaam van Christus, is het mijn doel dat Woord te onderzoeken en goed te verstaan. Ik hou niet van religie en ben niet verbonden aan enige denominatie.

Blog Wim de Goeij
1

Laat u in Christus met God verzoenen

Minister President Mark Rutte: “Nederland is in oorlog met IS en niet met de islam. We zijn niet in oorlog met een geloof”. Deze gedachte wordt steeds vaker naar voren gebracht. De huidige problemen zouden door slechts een paar idioten, die de islam verkeerd interpreteren en misbruiken voor hun doelstellingen, worden veroorzaakt. Het idee is: schakel die…

Blog Wim de Goeij
0

Een keuze maken uit vrije wil

Een keuze maken uit vrije wil. Al vroeg in de geschiedenis legt God, in Deuteronomium 30 : 19 deze keuze voor, in dit geval aan het volk Israël. Een keuze met consequenties, zoals altijd het geval is als er keuzes gemaakt moeten worden: Want dit woord is zeer nabij u, in uw mond, en in…

Blog Wim de Goeij
9

Er is Eén Middelaar

Er is Eén Middelaar tussen God en de mensen. Dat is de mens Christus Jezus. Dat leert de Bijbel in ieder geval. Het zijn de woorden van de apostel Paulus in 1 Timótheüs 2 : 5: Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker;Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis…

Blog Wim de Goeij
0

Schapen werken niet

Kinderen leren respect te hebben voor Gods schepping kan niet vroeg genoeg beginnen. Het is voor iedereen leuk en nuttig. Ik geniet ervan en in dit geval (foto) Jens ook. Onze drie nieuwe Shetland lammeren (op Koningsdag 2017 geboren) hebben er ook geen probleem mee, want de brokjes smaken hen héél goed en daar gaat…

Blog Wim de Goeij
2

Kapitale misser in grondwet

Het is herfst. De herfst vóór de Tweede Kamer verkiezingen in maart 2017. Niet alleen de blaadjes vallen weelderig over ons heen, maar ook de plannen in de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. We worden bedolven onder allerlei voornemens en ideeën, die doorgaans weer opgeveegd zullen gaan worden om toegevoegd te worden aan de composthoop. Ze verdwijnen veelal weer.…

Blog Wim de Goeij
5

Geen studie theologie maar Bijbelstudie

Doe geen studie theologie maar Bijbelstudie. Als iemand mij advies zou vragen omtrent de keuze voor theologie als studierichting, zou ik niet anders kunnen antwoorden dan een krachtig: volg geen studie theologie maar doe Bijbelstudie! Aandacht wordt weggehaald van de Bijbel Mijn kort-door-de-bocht advies is niet bedoeld om de studie theologie in z’n geheel te veroordelen,…

Blog Wim de Goeij
0

Onderlinge samenkomst

Stop met het misbruiken van bijbelteksten! Het is zondag; de zondag nadat ik op uitnodiging van het KNP (Katholiek Nederlands Persbureau) mocht meewerken aan een studiedag over Jehovah’s Getuigen. Een prima dag, waar ik met leden van dé Gemeente ook over diverse andere onderwerpen mocht spreken. Velen van de bezoekers van deze dag zullen vandaag…

Blog Wim de Goeij
0

Economie, Bijbel en de dominee van de zuidas

Eind 2014 zag ik een tv-programma (niet meer beschikbaar) waarin de achtergronden van de vastgoedfraude (Bouwfonds Nederlandse Gemeenten) besproken werden in het licht van hoe de mens omgaat met verleidingen en moraal. Dat gebeurde met studiogasten, die commentaar gaven op ter plekke gespeelde scènes uit de theatervoorstelling van “De Verleiders”.  Meer info over de thema-uitzending Jort…

Blog Wim de Goeij
0

De Geest overtuigt van zonde…

Ik hoorde laatst: “In de Bijbel staat dat de Heilige Geest de mens overtuigt van zonde”, uitgesproken in de context dat iemand die niet-gelovig is, door de Heilige Geest overtuigd wordt dat hij of zij zondig is, met de bedoeling om tot bekering te komen. Meteen dacht ik: dat kan niet waar zijn, gewoon omdat…

Blog Wim de Goeij
3

Even flink de waarheid zeggen

Even flink de waarheid zeggen. Mag dat nog wel? In Christelijke kringen liever niet. Daar kun je namelijk alleen maar mee kwetsen vinden degenen die daar tegen ageren. Niet doen dus, liever “pappen en nathouden”. Liever niks zeggen, terwijl je weet dat het fout is en dat zoiets zelfs desastreus kan aflopen. Alles om de…

Blog Wim de Goeij
1

Leger des Heils of Paus voor daklozen?

Leger des Heils of Paus voor daklozen? Een Utrechtse straatverkoper haalde het wereldnieuws. Hij mocht de Paus interviewen voor een artikel in de daklozenkrant. Het interview zelf was dus “groot nieuws”. De hoofdredacteur was zelfs ontroerd door de massale aandacht voor Straatnieuws. De Paus en de straatkrant Verder bleek het belangrijk dat de Paus wel een…

Blog Wim de Goeij
0

Maar haar naam zal zijn Sarah

Maar haar naam zal zijn Sarah. Precies 5 weken voor eerste kerstdag werd ons tweede kleinkind geboren. Ze kreeg de mooie naam Sarah (met een “h”, het getal “5” in het Hebreeuws) mee. Onze wens is dat deze kleine meid de achtergronden van die naam mag leren kennen en daarna zal vasthouden in haar leven hier…

ActueelBlog Wim de Goeij
0

Zijn we er tóch ingetuind!

Deze website wijst op de God van de Bijbel, op Zijn Woord (dat wij kennen vanuit de Bijbel) en op Zijn uitgedrukte beeld: de Here Jezus Christus, Die door God (Schepper van hemelen en aarde) bij Zijn opstanding aangesteld werd tot Zoon (erfgenaam) en Die wij ook kennen vanuit de Bijbel. Deze website mag ook…

Blog Wim de Goeij
0

Theoloog des Vaderlands

De “stand des Vaderlands” is te zien in wat de huidige Theoloog des Vaderlands denkt en bekendmaakt. Niet best, om het maar vriendelijk te houden. Om Bijbelstudie gaat het niet. Het is – zoals zo vaak – puur humanisme. De mens staat centraal. Het gaat om religie, om eigengemaakte godsdienst dus. Het Plan Gods en…

Blog Wim de Goeij
0

Op non-actief gesteld

Op non-actief gesteld. Als voormalig personeelsfunctionaris (lang geleden) wil ik in dit artikel eens op een andere manier kijken naar de 2 en de 10 stammen onder de naam, beter gezegd titel, Israël, de knecht des Heeren. Die stammen zijn ooit begonnen als één Israël en zullen dat ook weer worden binnen afzienbare tijd. Op…

Blog Wim de Goeij
0

Heel Urk staat achter het volk Israëls

Mijn krant vertelt mij dat Jan Koffeman van de politieke partij “Hart voor Urk” in de gemeenteraadsvergadering het volgende gezegd zou hebben: “Heel Urk staat achter het volk Israëls.” Ja, het staat er echt; heel Urk. Dat zou betekenen dat hij, na aanleiding van de kinderpostzegelactie van dit jaar, op een of andere manier van…

Blog Wim de Goeij
0

Wij hebben een heerlijke Koning!

Wij hebben een heerlijke Koning. Nog even en dan heeft Nederland een koning. Geheel in de lijn der verwachtingen is er enorm veel over te doen. Voor- en tegenstanders laten zich in ruime mate horen of lezen en iedereen heeft er wel een mening over. De koning van Nederland wil geen gezeur In Nederland zijn…

Blog Wim de Goeij
3

Zalig en heilig

“We kijken uit naar zijn heiligverklaring”, kopte een krant in Brabant. Nou verheug ik mij op voorhand dat een mens tot geloof komt in de Here Jezus Christus, maar dat het zo in de krant komt te staan, verwacht je gewoon niet. Nieuwsgierig geworden naar wie er binnenkort tot geloof gaat komen, las ik het…

Blog Wim de Goeij
0

Want Een is uw Vader…

Ik begrijp werkelijk niet wat er zo moeilijk is aan deze Bijbeltekst: “En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want Eén is uw Vader, namelijk Die in de hemelen is. Noch zult gij meesters genoemd worden; want Eén is uw Meester, namelijk Christus”. (Matthéüs 23 : 9, 10) Je hoeft niet eens heel veel…