Bergrede
Jb. Klein Haneveld
0

De Bergrede

De Bergrede is wet en geen Evangelie!

De Bergrede is een van de gedeelten van de Schrift waarover veel wanbegrip en misverstand bestaat. Die verwarring komt voornamelijk omdat men het “woord der waarheid” niet recht snijdt. Een principe van bijbelinterpretatie dat in onze tijd helaas bij vele Bijbelverklaarders in het vergeetboek is geraakt (Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen die het Woord van de waarheid recht snijdt. 2 Timotheüs 2 : 15)

Omdat men nalaat Gods eigen methode van Bijbelstudie toe te passen, is in de meeste gevallen het commentaar op deze grote en belangrijke rede van de Heere Jezus misleidend.

Misbruik van de Bergrede

Veel theologen en voorgangers in onze dagen hebben de neiging om de prediking van het kruis te vervangen door de Bergrede als een weg tot behoudenis. Wat Paulus zegt is volgens hen niet zo belangrijk en zeker niet gezaghebbend. Paulus was tenslotte slechts een discipel, maar Jezus was zijn Meester. We moeten terug naar Jezus en Zijn prediking. Er zijn zelfs alom bekende en gewaardeerde predikers die zeggen: Wij hebben aan de Bergrede genoeg!

Zij prediken de ethiek van Jezus in plaats van het bloed van Jezus als de weg des levens. Tot verloren mensen zeggen zij: bestudeer de Bergrede en je zult behouden worden. Leef overeenkomstig de voorschriften van de Bergrede en je bent een goed Christen. Word arm van geest en je zult behouden worden. Treur en je zult getroost worden. Word zachtmoedig en je zult de aarde beërven. Wat een valse voorstelling van zaken! Het zijn blinde leidslieden, die de blinden leiden en zowel de leiders als hun volgelingen dreigen in dezelfde put te vallen. (Matthéüs 15 : 14) Alsof een mens, die van nature verdorven is en een kind des toorns, God kan behagen!


Geschreven door Jb. Klein Haneveld (1918-1988)


De Bergrede

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *