studie bijbelboek

Samenvattingen
0

Romeinen

Dit is inderdaad een brief en dat is iets bijzonders. In het Nieuwe Testament kennen we 27 Bijbelboeken, waarvan er 21 heten: “De brief aan …” Slechts 6 van de 27 nieuwtestamentische Bijbelboeken zijn dus geen brief. Hoewel… het is vervolgens niet zo moeilijk aan te tonen dat ook de overige boeken het karakter van…

Samenvattingen
0

2 Korinthe

2 Korinthe, door Barth van Dijk. Naast samenvattingen werkt hij gesproken bijbelstudie’s van Ab Klein Haneveld uit. De tweede brief aan de Korinthiërs. Paulus, de afzender. Dat geeft enige autoriteit aan de brief, mede omdat zijn roeping eronder staat, namelijk dat hij een apostel is, een gezondene, van Jezus Christus. Hij is door Jezus Christus…

Samenvattingen
0

1 Korinthe

1 Korinthe, door Barth van Dijk. Naast samenvattingen werkt hij gesproken bijbelstudie’s van Ab Klein Haneveld uit. Twee lange brieven aan de Korinthiërs De twee brieven aan de gelovigen te Korinthe zijn twee lange brieven, zodat we het vermoeden krijgen dat één brief kennelijk niet genoeg is. Te vrezen valt dat ook die tweede brief…