Samenvattingen
0

2 Korinthe

2 Korinthe, door Barth van Dijk. Naast samenvattingen werkt hij gesproken bijbelstudie’s van Ab Klein Haneveld uit.

De tweede brief aan de Korinthiërs. Paulus, de afzender. Dat geeft enige autoriteit aan de brief, mede omdat zijn roeping eronder staat, namelijk dat hij een apostel is, een gezondene, van Jezus Christus. Hij is door Jezus Christus gezonden. Dat is ook letterlijk waar, want de apostelen zijn gezondenen door de Heere Jezus Christus. Daarom dragen zij die naam. Dat komen we later in de brief nog uitgebreid tegen, dat een apostel alleen een apostel is als hij hoogst persoonlijk een ontmoeting heeft gehad met de Heere Jezus. Dit wordt in deze brieven aan de Korinthiërs benadrukt, omdat men de autoriteit van Paulus in twijfel trok. Hij had weliswaar een theologische opleiding gehad, maar dat was binnen het Judaïsme. Christendom en Judaïsme gaan naar Bijbelse maatstaven niet samen; die staan in de praktijk vijandig tegenover elkaar.

Korinthiërs trokken het apostelschap van Paulus in twijfel

Hoe dan ook, de Korinthiërs trokken het apostelschap van Paulus in twijfel, in de eerste plaats omdat hij zijn werk niet fulltime deed, want tussendoor werkte hij ook nog voor z’n eigen levensonderhoud; in de tweede plaats omdat hij waarschijnlijk een klein mannetje was. Zijn gestalte was in ieder geval niet indrukwekkend. Verder sloot zijn prediking nu ook niet bepaald aan bij menselijke traditie. In Gal. 1 : 11 staat bijvoorbeeld dat het Evangelie niet naar de mens is. Het is niet door een mens uitgevonden, maar is van God afkomstig. Men vond die prediking niet prettig. Dat is tegenwoordig nog steeds het geval.

De prediking van Paulus houdt in dat wij hier als gelovigen op aarde niets te zoeken hebben. Wij zijn hier wel en zouden ook het licht der wereld zijn, maar wij zijn hemelburgers geworden en hebben ook een positie in de hemel ontvangen. Wij hebben daar een positie, een wandel, een bediening en natuurlijk ook een toekomst en een erfenis. Wat wij ook met deze wereld te maken hebben, het komt allemaal voort uit onze hemelse positie, als eerstelingen van een Nieuw Verbond en van een nieuwe schepping en zelfs van het Messiaanse Rijk. Vandaar ook dat we de oproep vinden dat we zouden wandelen waardig de roeping waarmee we geroepen zijn (Efeze 4 : 1).


2 Korinthe

2Korinthe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *