egypte

Div. onderwerpen
4

Boek en DVD over Jozef

God zwijgt in deze tijd en doet – sinds de opstanding van de Here Jezus Christus – een voor de wereld verborgen werk aan Zijn Gemeente. De Bijbel is echter duidelijk over de periode ná dit werk aan de Gemeente van gelovigen. De nog te vervullen profetieën zijn helder over wat nog te gebeuren staat, maar ook de typologie spreekt daar…

Div. onderwerpen
0

Reis naar Egypte in 1997

Reis naar Egypte in 1997. In 1997 maakte ik een bijzondere tocht met het Nederlands Bijbelstudie Centrum (N.B.C.) door Egypte. Een verslag daarvan (PDF) is te downloaden. Wij kwamen op een aantal plaatsen waar niet iedere toerist weet van heeft en zomaar kan komen. Bijvoorbeeld bij het huis waar Jozef met zijn Egyptische vrouw gewoond…

A. Klein Haneveld
0

Geroepen uit Egypte – 20

Matthéüs 2 : 15 En was aldaar tot den dood van Herodes; opdat vervuld zou worden hetgeen van den Heere gesproken is door den profeet, zeggende: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen. De uitdrukking “geroepen uit Egypte” wordt vaak van toepassing gebracht op de roeping van Israël uit Egypte. De uitdrukking staat ook in…

Brochures
0

Egypte en haar monumenten

Egypte en haar monumenten. Een impressie van de NBC-reis in 1997. De Bijbelstudies maakten van deze Egypte-reis iets extra’s. Gezeten aan de voet van de Grote Piramide van Gizeh. Met het oog gericht op de Sphinx en zelfs in een schommelende bus, reizend door het gebied dat ”de kinderen Israëls” zo lang geleden bewandelden, ontvingen…

UitgelichtVideo
0

Uittocht van Israël uit Egypte

De uittocht van Israël uit Egypte spreekt nog steeds tot de verbeelding en roept ook de nodige vragen op. Waar was de overtocht door de zee op weg naar het beloofde land? Langs welke weg kwam het volk, achtervolgd door Egyptische legers? Wat zijn de omstandigheden op die plek? Hoe zou het water gespleten kunnen zijn? …