wederkomst

Blog v. Stempvoort
2

Wanneer de Heer terugkomt

Wanneer de Heer terugkomt, zal Hij niet alleen komen. Een bekende misvatting is dat de Wederkomst van de Here Jezus min of meer samen lijkt te vallen met de oprichting van Zijn Koninkrijk, de Jongste Dag en Het Laatste Oordeel. Dat dit in zichzelf een kromme en vrijwel onmogelijke gang van zaken is moge duidelijk…

Muziek
1

Zingen uit de Joh. de Heer bundel

“We zingen uit de Joh. de Heer bundel het volgende nummer.” Hoe vaak zal dit al gezegd zijn in het Nederlands taalgebied? Ontelbaar en wat mij betreft mag het nog vaak gezegd worden, tot aan de “Dag van Christus”. Persoonlijk speel (keyboard) en zing ik graag uit de Joh. de Heer bundel, die voor het…

Samenvattingen
0

Gog en Magog

Wat is de identiteit van Gog en Magog? Je komt die namen over de hele wereld tegen; er is veel over gezegd en geschreven, maar velen weten niet wat die identiteit is. Men zegt wel dat Gog een denkbeeldige naam is van al de vijanden van Gods kerk. Anderen zeggen dat hij de antichrist is,…

Samenvattingen
1

De wederkomst van Christus

2 Petrus 3 : 1-4 Dezen tweeden zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwekke;Opdat gij gedachtig zijt aan de woorden, die van de heilige profeten te voren gesproken zijn, en aan ons gebod, die des Heeren en Zaligmakers apostelen zijn;Dit eerst wetende, dat in het…