Samenvattingen
1

De wederkomst van Christus

2 Petrus 3 : 1-4

Dezen tweeden zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwekke;
Opdat gij gedachtig zijt aan de woorden, die van de heilige profeten te voren gesproken zijn, en aan ons gebod, die des Heeren en Zaligmakers apostelen zijn;
Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen,
En zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst? Want van dien dag, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping. Waar blijft die belofte van de komst van Christus eigenlijk?

Als het over eschatologie gaat, waarschuwt de Bijbel ons altijd. Volgens 2 Petrus 1 : 9 hebben wij het profetisch Woord dat zeer vast is. Daarvan zei Paulus dat hij zich voor dat Woord niet schaamt, want het is kracht Gods tot zaligheid een ieder die gelooft (Romeinen 1 : 16). Op grond van dat Woord en die kracht sprak Paulus met grote autoriteit.

2
 Petrus
 1 :
 12

Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet, en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt.

Het is noodzakelijk dat je regelmatig dezelfde dingen hoort, anders raak je ze kwijt. Het gaat om herhaling. Als we het over de wederkomst van Christus hebben,  dan hebben we het niet over één bepaalde dag, maar over een hele periode.

De wederkomst niet hetzelfde als de opname van de Gemeente

De wederkomst is niet hetzelfde als de opname van de Gemeente. Die dingen vallen ook niet samen. De opname van de Gemeente gebeurt zeven jaar vóór de wederkomst van Christus en is dus niet de belangrijkste gebeurtenis in de wederkomst. Dit alles staat weliswaar niet in de Bijbel, maar er staan zoveel dingen niet in de Bijbel die we toch geloven, omdat ze tóch in de Bijbel staan.


Wederkomst van Christus

wederkomst van Christus

Een reactie op "De wederkomst van Christus"

  1. De wederkomst is niet hetzelfde als de opname van de Gemeente.
    Die dingen vallen ook niet samen.
    De opname van de Gemeente gebeurt zeven jaar vóór de wederkomst van Christus en is dus niet de belangrijkste gebeurtenis in de wederkomst.
    Dit alles staat weliswaar niet in de Bijbel, maar er staan zoveel dingen niet in de Bijbel die we toch geloven, omdat ze tóch in de Bijbel staan.

    Sorrie erg verwarrend – hier begrijp ik echt niets meer van!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *