geschiedenis

Div. onderwerpenUitgelicht
0

Het stilzwijgen van God

Het stilzwijgen van God – The Silence of God – 1897 – Sir Robert Anderson. Na enige beschrijving van onvoorstelbare gruwelijkheden op de Armeense Christenen van 1894-1896 schrijft Sir Robert Anderson aan het begin van zijn boek “The Silence of God” (“Het stilzwijgen van God“) het volgende. Waar is dan die “Ware God” die zij…

Div. onderwerpenUitgelicht
0

Het teken van Jona

Het teken van Jona – God hééft gesproken tot “de Zijnen”! Zeg niet dat de Ware God, die wij kennen als Here (Jehovah) Jezus Christus, de individuele mens, en de mensen als volkeren, in onwetendheid heeft gelaten over “Zijn Plan der eeuwen”. Een Plan dat in Christus uitgewerkt wordt en dat van een oude gevallen…

Actueel
26

De overheid als dienares van God

De overheid als dienares van God. Zo zou het moeten zijn. Een overheid die goed is voor haar burgers en die wij zonder zorg kunnen volgen. Gewoon omdat ze als dienares van God optreedt en dus wel heel goed oplet dat ze in die taak, in die verantwoordelijkheid, doet wat de Heer welgevallig is. Wetende…

Actueel
1

Koning onder de Koning der koningen

Koning onder de Koning der koningen. Symbool voor het ongeloof in de aangekondigde “Koning der koningen”, is hoe er tegen een aardse koning wordt aangekeken. Om het maar bij Nederland te houden: in ons postzegellandje is er de afgelopen tijd weer volop “geschoten” op het koningshuis van het Koninkrijk der Nederlanden, zoals het nog steeds…

Div. onderwerpen
0

Het is alreeds geweest in de eeuwen

Is er enig ding, waarvan men zou kunnen zeggen: Ziet dat, het is nieuw? Het is alreeds geweest in de eeuwen, die voor ons geweest zijn. Dit zijn de woorden van de wijze koning Salomo. Wellicht lezen we er makkelijk over heen, of we denken dat “eeuwen” hetzelfde betekent als in deze tijd, namelijk 100…

Blog v. Stempvoort
0

De huidige tijdgeest

De huidige tijdgeest is te kenmerken met: stuurloosheid, ijdelheid en gemakzucht in een steeds veranderende wereld. God echter was, is en blijft Dezelfde. Wij hebben de Ware God dan wel uit het publieke leven verbannen, maar Hij klopt aan jouw deur en wil in jouw hart wonen. Wanneer een hulpbehoevend mens op ons pad komt,…

Blog v. Stempvoort
0

De ware oorsprong van de mythologie

De ware oorsprong van de mythologie. Voor het doen van Bijbelstudie maak ik graag gebruik van het programma e-Sword op mijn laptop. De voordelen van een dergelijk programma zijn onder meer de verschillende vertalingen, woordenboeken en de beschikbare annotaties, met daarnaast nog wat nuttige kanttekeningen. Bij het bestuderen van de geschiedenis van Gideon viel mijn…

Blog Wim de Goeij
0

Op non-actief gesteld

Op non-actief gesteld. Als voormalig personeelsfunctionaris (lang geleden) wil ik in dit artikel eens op een andere manier kijken naar de 2 en de 10 stammen onder de naam, beter gezegd titel, Israël, de knecht des Heeren. Die stammen zijn ooit begonnen als één Israël en zullen dat ook weer worden binnen afzienbare tijd. Op…

Div. onderwerpen
3

Eigen volk eerst

Wat is er mis met “eigen volk eerst”? Zo’n beetje alles, als je politiek correct Nederland moet geloven. Wie een dergelijke uitspraak durft te doen, kan bijna altijd rekenen op veel hoon en afkeuring. Uit christelijke hoek klinkt niet veel anders. Verwijzend naar onze “Joods-christelijke” oorsprong (wat niet waar is…) wil bijna iedereen in die kringen maar…

Blog v. Stempvoort
7

Een brief aan Maarten Luther

Een brief aan Maarten Luther. Uwe excellentie, Ach nee… Iemands autoriteit erkennen is sinds de jaren 60 uit de mode geraakt. Autoriteit zorgde immers voor al die wereldoorlogen, was de gedachte. Weledelgeleerde heer Luther, Een brief aan Maarten Luther Oh nee, iemands kwaliteiten erkennen is sinds de jaren 80 afgeschaft. Te discriminerend. We hebben toen vastgesteld…

Samenvattingen
2

Wuppertal 2015, Het zaad van Abraham

In Lukas 3 vinden we een geslachtslijn die begint bij de Heere Jezus en terugloopt tot op Adam. In Matthéüs 1 vinden we ook een geslachtsregister. Die begint in omgekeerde volgorde, echter niet bij Adam, maar bij Abraham en eindigt bij de Heere Jezus Christus, het Zaad van Abraham. De beloften waren wel vererfd, maar…

Actueel
0

De wet van oorzaak en gevolg

De wet van oorzaak en gevolg staat als zodanig in geen enkel wetboek. Toch geldt deze wet voor iedereen; er is geen ontkomen aan. Net zoals die van: wat je zaait, zul je oogsten. Elk mens heeft er constant mee te maken, of we daar nu wel of niet over nadenken. Alles wat wij doen…

Actueel
5

Sodom en Gomorra zijn er nog

Sodom en Gomorra zijn er nog als waarschuwing voor de mensheid. Onlangs las ik op de website van forecaster Martin Armstrong dit bericht dat men mogelijk de locatie van Sodom en Gomorra had gevonden. Tall el-Hammam “Now after 10 years of excavation, the ancient city of Sodom may have been discovered in Jordan. What has been…

BrochuresUitgelicht
0

Stonden Zijn voeten op Engelse bodem?

De vraag is: Was Jezus in Engeland? Het wellicht bekende lied “Jerusalem” begint met de volgende regel: “And dit those feet in ancient time walk upon Englands mountains green?“ Dat roept minstens de vraag of Jezus van Nazareth lijfelijk aanwezig is geweest in Engeland. Artikel in kerkblad van Ds. D.W.L Milo Ds. D.W.L. Milo schreef…

Actueel
11

Wat wij moeten weten over de islam

Dat er een groot conflict – en helaas vaak pure haat – heerst tussen de grote monotheïstische stromingen jodendom, christendom en islam, is al vele eeuwen een feit. Met name de islam heeft zich doen gelden in negatieve zin, zo blijkt uit de geschiedenis. Er is sinds de opstanding van de Here Jezus Christus over en…

Div. onderwerpen
0

Machu Picchu Andes Peru verbluffend gebouwd

Uit hoofdstuk 17 van het nieuwste boek van Vlichthus: “Geheimen uit de oudheid” “Het is menselijk niet mogelijk,” zei Hyatt Verrill. Hij heeft gelijk. Maar het is toch gebeurd. De reusachtige bergen van de Peruaanse Andes zijn overweldigend mooi, totdat je de uiterst gevaarlijke hellingen opkijkt en daar op de top met doodsverachting ruïnes ziet…