vaste spijze
Blog v. Stempvoort
0

Melk en vaste spijze – 2

Vaste spijze. In de Bijbel komen we verschillende levensfasen van de mens tegen. We groeien van pasgeboren kinderen tot volwassenen. In de Bijbel vind je grote verschillen tussen kinderen en volwassenen: 

  • Pasgeboren kinderen ook wel zuigelingen genoemd, naar de voedingsbehoefte: melk. Zij hebben zorg nodig en moeten de meest simpele dingen nog leren.
  • Kinderen, knechtjes genoemd als het een jongen betreft en dienstmaagd als het een meisje betreft. Zij moeten gehoorzaamheid leren. Iets oudere kinderen leren dat bijvoorbeeld door te zorgen voor zuigelingen.
  • Jongelingen, wij zouden ze tieners of pubers noemen. Zij eten brood, honing, kaas, groente, fruit (vaste spijze) en zij drinken water. Ze hebben gehoorzaamheid geleerd en krijgen nu eigen taken. Het idee is dat zij al enige verantwoordelijkheid hebben leren dragen. 
  • Volwassenen, zij zijn ten volle verantwoordelijk voor hun eigen doen en laten. Ze eten brood, honing, vlees of vis (vaste spijze). Ze drinken water en dagelijks een (klein) glas wijn. En ze zijn verantwoordelijk voor zichzelf en voor hun kinderen.
  • Oudsten, meestal ouder dan 40 (boven de 80 worden ze zeer oud genoemd). Verantwoordelijk voor hun (volwassen) (schoon)zoons en (schoon-)dochters en hun ((achter)klein-)kinderen. In het Nieuwe Testament, waar sprake is van huisgemeenten, zijn oudsten ook degenen die verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen huis en de plaatselijke gemeente die er samenkomt.

Geestelijke en lichamelijke groei

Lichamelijk gezien verloopt deze groei, mits er sprake is van gezonde voeding en veilige omstandigheden, natuurlijk en groeien kinderen op tot volwassenen. Van nature vindt er naast groei ook een zekere ontwikkeling plaats. Men neemt niet alleen toe in het bestaande (groei), maar eigent zich als het goed is ook nieuwe zaken toe (ontwikkeling). Dit vereist een uitbreiding van de voeding.

Naast de melk komt er ook vast voedsel in de vorm van brood. Dit moet gekauwd worden, hiertoe ontwikkelt zich het melkgebit. Geestelijke groei heeft te maken met onderwijs, dingen waar je over moet nadenken. Dit wordt uitgebeeld in het kauwen. Wel gaat het nog steeds om voeding voor het alledaagse, het functioneren in het hier en nu. Men moet gehoorzaamheid en deugdzaamheid leren.

Kinderen maken kennis met het gezag van hun ouders, leerkrachten en andere volwassenen. Hebben ze dit geleerd, dan kunnen ze taakjes krijgen en klusjes doen. Kinderen maken kennis met een norm, hun werk kan voldoen of niet. Is dit gelukt, dan wordt de gradatie groter. Het kan onvoldoende, matig, voldoende of goed zijn. Als het goed is, verloopt dit geleidelijk en uitnodigend, zodat kinderen gemotiveerd zijn om goede prestaties te leveren en waardering te krijgen.

Jongelingen zijn/worden lichamelijk en geestelijk in staat om nieuw leven voort te brengen. Het aardse leren ze kennen als tijdelijk en er is besef van de betrekkelijkheid van dit lezen. Men leert zichzelf kennen als onafhankelijk wezen en zondaar. Dit is ook de symboliek achter het wisselen van het melkgebit voor een blijvend gebit. In dit tijdelijke vergankelijke lichaam zou iets onvergankelijks en eeuwigs tot stand komen. 

Leven door de dood

Ook wordt het een en ander uitgedrukt in het eten van vlees. We eten om in leven te blijven. Wanneer we vlees eten, dan blijven we in leven doordat een ander voor ons gestorven is. Uitgebeeld in het Paaslam en vooruitwijzend naar de dood van Here Jezus. De Here Jezus bleef niet dood, maar stond op uit de dood. Zo ook met degenen die dit vlees eten. Zij leven door Hem. Het Paaslam werd in huis gehaald bij de uittocht uit Egypte, het Pascha werd gevierd om te herdenken dat men uit Egypte (uit het slavenhuis) verlost was en in het Beloofde Land werd gebracht. Abraham wist reeds dat het Beloofde Land niet hier op aarde te vinden was, maar dat het slechts symbolisch was voor het Hemelse Vaderland. Hierom heeft hij zich niet gevestigd in het land Kanaän, maar bleef hij wonen in tenten. Ook de tent is namelijk de uitbeelding van het tijdelijke leven.

Tijdelijk plezier of eeuwige vruchten?

Het Beloofde Land wordt omschreven als een land van melk en honing. Melk als symbool voor het evangelie en de honing als symbool voor de hemelse zegeningen. De honing wordt niet gemaakt door dieren die op de aarde leven, zoals schapen of koeien. Honing wordt gemaakt door bijen, typisch dieren die in de lucht leven. Bijen bestuiven de bloemen. De bloem is net als het gras: tijdelijk. De bloem beeldt de schoonheid van het aardse leven en de menselijke arbeid uit. Het is heus mooi om te zien en leuk om mee bezig te zijn, maar het is wel uiterst tijdelijk en vergankelijk.

Tenzij er van buitenaf stuifmeel bijgekomen is. Stuifmeel bestaat uit zaadcellen. In tegenstelling tot de eicel met al haar voedingsstoffen bevat de zaadcel eigenlijk alleen maar DNA: Erfelijk materiaal waarop allerlei eigenschappen beschreven staan. Het is deze tekst die ervoor zorgt dat die planten waar de bloemen aan groeiden nu vrucht gaan dragen. Vruchten die heel veel langer houdbaar zijn dan de bloemen waar ze uit voortkomen. Zo is het met het woord van God. Het verwekt nieuw eeuwig leven in deze tijdelijke aardse schepping. Bestuiving en bevruchting herstellen niet de plant of de bloem, maar brengen vruchten voort. Uiteindelijk gaat het om die vruchten. Lichamelijk en geestelijk zou dit aardse leven vrucht dragen tot eer van God. Ze worden geoogst en weggelegd als een loon in de Hemel. 

Je oude leven gebruiken als middel voor het nieuwe

Dit was vanaf het begin het plan van God. Hij had Zijn Plan met deze wereld klaar voor Hij begon met de Schepping. Alles in die schepping beeldt uit dat het leven hier onder de zon slechts een middel is. God is de Vader die door het zaad van Zijn Woord Nieuw leven verwerkt in deze wereld en in ons hart, overvloedig uitgebeeld in de Biologie.

De Biologie beeldt ook uit dat het niet slechts een kwestie van wedergeboorte is, maar dat we het Nieuwe Leven ook zouden leven en daarin opgroeien/opwassen tot volwassen gelovige.

In de evangeliën vinden we de verkondiging dat de Here Jezus de enige Weg is naar God de Vader en de Deur naar de Hemel. De Nieuwtestamentische brieven laten ons vervolgens, via vaste spijze, opgroeien tot volwassen gelovige.


Bijbelstudie 59. Honing

Bijbelstudie “Betere dingen”

Bijbelstudie 10. Het offer van Christus


Melk en vaste spijze – 2

vaste spijze

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *