verborgenheid

Samenvattingen
0

Het werk van de Geest

Dit lijkt een mystiek onderwerp, omdat Geest vaak als een vaag begrip ervaren wordt. Het is evenwel een onbegrensd onderwerp. Als we het hebben over de Geest en Zijn werkzaamheden, dan gaat het gewoon over het werk van God. Dat gebeurt nu en in het verborgene en daarom heet het nu het werk van de…

Samenvattingen
0

De zorgvuldigheden des levens

Matthéüs 13 : 1-9 De zorgvuldigheden des levens En te dien dage Jezus, uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee.En tot Hem vergaderden vele scharen, zodat Hij in een schip ging en nederzat, en al de schare stond op den oever.En Hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende: Ziet, een zaaier ging…