holle aarde

Holle aarde
0

De holle aarde in boeken en op websites

In boeken, brochures, tijdschriften en op websites is het e.e.a. (niet veel) te vinden over wat we op deze website “de holle aarde” heet; het wereldbeeld dat ons in de Bijbel wordt getoond. Gods (her)schepping omvat, zoals in het begin (Genesis 1) van Zijn Boek staat: water, 2 hemelen (“uitspansel”), aarde = droog land, grond.…

Holle aarde
2

Hemel en aarde – boek

Boekje: Hemel en aarde. Vertaling van “Himmel und Erde”. In het 50 pagina’s tellende boekje “Hemel en aarde” zijn artikelen en tekeningen over het Bijbels wereldbeeld van Dieter, Fritz en Wolfgang Braun en Helmuth Diel bij elkaar gebracht. Er wordt ruim aandacht besteed aan het experiment van U. G. Murrow in 1897. In de kustplaats…

Holle aarde
0

Metingen in de Tamarack-mijn bij Calumet (USA)

In het boek “Wereldraadselen Universum” (vertaling van Welträtsel Universum – Paul Alfred Müller-Murnau ± 1949) staat een hoofdstuk over toevallige ontdekking n.a.v. metingen in een aantal mijnschachten op grote diepte. We plaatsen dit ook in dit artikel, aangevuld met een verslag in een krant uit 1901 en een kort videofragment over dit onderwerp. Loodlijn-metingen Zoals…

Holle aarde
0

Gustav Knak – Geloof in Bijbels Wereldbeeld bespot

“… ik ken geen ander wereldbeeld dan dat van de Heilige Schrift.” Deze woorden zijn van Gustav Knak, een pastor in Duitsland. In 1868 sprak hij op een bijeenkomst met “vakgenoten” deze simpele bevestiging van zijn geloof, die hem nog lang zou achtervolgen. De Bijbel spreekt de Waarheid In zowel het boek “Het drieverdiepingen wereldbeeld…

Holle aarde
0

Holle aarde versus het convexe wereldbeeld

Wie twijfelt er tegenwoordig nog aan het “convexe (bolle) wereldbeeld”? Bijna niemand, het is zo vanzelfsprekend geworden. Van dat wereldbeeld is o.a. het volgende te zeggen: De aarde draait rond… Dat alles op die aarde “geplakt” blijft, wordt helemaal bijzonder bij de melding dat de aarde niet stilstaat, maar juist met grote snelheid ronddraait en…

Holle aarde
4

Interesse voor de holle aarde

Van Melle Velema kreeg ik een mailtje over zijn interesse voor de holle aarde als Bijbels wereldbeeld. Naar aanleiding van de bijbelstudie over de holle aarde was hij op zoek gegaan naar meer informatie. Ik heb Melle gevraagd of hij iets zou willen vertellen over hoe hij met het onderwerp holle aarde in aanraking is gekomen…