A. Klein Haneveld
0

Wees niet bezorgd – 78

Wees niet bezorgd.

Matthéüs 6 : 19-20, 31, 33:

Vergadert u geen schatten op de aarde […].

Maar vergadert u schatten in den hemel […].

Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?

Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.

Onderdeel van de Bergrede

Deze woorden van de Here Jezus zijn onderdeel van de Bergrede en geven belangrijke Christelijke waarheid weer. Helaas zijn er veel Christenen die het tegenovergestelde beweren. Zij stellen dat wij schatten moeten verzamelen op aarde en iets moeten bereiken in dit leven. Dat staat haaks op wat de Here Jezus hier zegt. 

Voor de goede orde: er is niets mis mee als men schatten op aarde bezit. Er zijn genoeg mensen uit de Bijbelse geschiedenis die ook grote aardse rijkdommen bezaten. Eén van hen wordt zelfs in Matthéüs 6 : 29 genoemd: Salomo. Het gaat niet om het bezit op zich. Het gaat erom dat het vergaren van rijkdom niet het doel van ons leven zou zijn.

Zoek eerst het Koninkrijk van God

De conclusie van het betoog staat in Matthéüs 6 : 33: zoek eerst het Koninkrijk van God. Eigenlijk wordt de zin die in Matthéüs 6 : 19 begint pas voltooid in vers 33: “Vergadert u geen schatten op aarde, […] maar zoekt eerst het Koninkrijk van God”. Dat is de hoofdgedachte.

In deze Bijbelstudie wordt het geciteerde Schriftgedeelte uit de Bergrede vers voor vers besproken.

Geen zorgen voor morgen

Wat de toekomst ons ook brengt, de Heer leidt ons. Hij heeft Zelf een toekomst voor ons weggelegd. Hij zorgt dat wij daar komen, op voorwaarde dat wij ons aan Hem overgeven. Daar zou ons leven op gericht moeten zijn: Hem te dienen, de omstandigheden te accepteren zoals ze zijn en daar het beste van te maken. Wij zouden leven uit de genade van God, ook al tijdens ons leven hier op aarde.

Matthéüs 6 : 34

Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.

Hier staat dan ook dat we ons geen zorgen zouden maken over morgen. We zouden ons vandaag hooguit zorgen maken over vandaag. Gisteren is voorbij, morgen komt nog en vandaag zorgt de Heer. Dát is Bijbelse waarheid. 

Deze studie is beschikbaar als gratis PDF


Wees niet bezorgd

Wees niet bezorgd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *