Bijbelse visie op de Britse troon
Div. onderwerpen
0

Een bijbelse visie op de Britse troon

Bijbelse visie op de Britse troon

Een bijbelse visie op de Britse troon. De troon van Groot-Brittannië. Het lijkt erop dat de grootste en meest duurzame dynastie in de wereldgeschiedenis haar langste tijd gehad heeft. Maar is dit ook zo?

Om de toekomst van de Britse koninklijke familie te begrijpen, moeten we eerst verstaan hoe deze monarchie begon – en waarom.

Het jaar 2012 markeert het 60e jaar in het bewind van koningin Elizabeth II – haar diamanten jubileum – een mijlpaal die voorheen alleen door koningin Victoria werd bereikt.

De koninklijke familie heeft de afgelopen jaren zeker haar deel aan tragedies meegemaakt. Overspel, echtscheiding, schandalen en ernstige gezondheidsproblemen. En, natuurlijk, wie zou het afscheid van “England’s rose”, prinses Diana, kunnen vergeten? Daarnaast heeft het Huis van Windsor ook te maken gehad met vragen over de rol en legitimiteit van de monarchie zelf.

Terwijl het Verenigd Koninkrijk, in het licht van de roep om meer deelname aan de Europese Unie, worstelt met kwesties betreffende nationale soevereiniteit en het behoud van eigen cultuur en volkstradities, is ook de troon van Groot-Brittannië het onderwerp van voortdurend debat geweest.

Eén van de belangrijkste tijdschriften van het land, The Economist, heeft zelfs opgeroepen tot de afschaffing van de monarchie en noemde het een instituut met “ongegrond gezag”. (22 oktober 1994, pagina 15; zie bijlage 1: “De monarchie afschaffen?”) Maar, is dit gezag werkelijk ongegrond? Door het onderzoeken van deze kwestie zullen we antwoord krijgen op onze vraag – en dit uit een nogal verrassende bron.

Gods belofte aan Zijn knecht David

Quote uit “Een bijbelse visie op de Britse troon”: Gods bevestiging van deze geweldige belofte in het boek der Psalmen: “Ik heb een verbond gemaakt met Mijn uitverkorene, Ik heb mijn knecht David gezworen: “Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen, en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht”. (Psalm 89 : 4, 5) Dus vanaf dat moment zou David in elke generatie een afstammeling op een blijvende troon hebben!

De scepter in Genesis 49 : 10 “in de laatste dagen”

Quote uit “Een bijbelse visie op de Britse troon”: Een belangrijke factor die vaak over het hoofd wordt gezien bij de profetie over de scepter in Genesis 49 : 10, is dat daar gezegd wordt dat Juda ook nu nog, “in de laatste dagen”, (Genesis 49 : 1) een regerend vorst heeft, wachtend op de Messias om het stokje over te nemen.

Aangezien Jezus nog niet in macht en heerlijkheid is teruggekeerd, moet er daarom ook tijdens deze generatie ergens op aarde een regerend monarch van Joodse afkomst bestaan. Die monarch moet ook werkelijk uit de lijn van David stammen en op een troon zitten die sinds de dagen van David, van generatie op generatie, is blijven bestaan. Anders is de Bijbel onbetrouwbaar.

God vervult de beloften aan Abraham, Isaak, Jakob, Juda en David

Quote uit “Een bijbelse visie op de Britse troon”: Het echte doel van onze huidige studie zou moeten zijn om de fundamentele essentie te zien van wat er is gebeurd – om te zien dat de ongelooflijke profetische beloften die God aan Abraham, Isaak, Jakob, Jozef, Juda en David gaf, zijn nagekomen.

God gebood door Paulus dat we “de profetieën niet zouden verachten”. (1 Thessalonicenzen 5 : 20) Want het zien van Gods leidende hand in de geschiedenis zal tot geloof in Zijn Woord inspireren – wat van grote waarde is.


Een bijbelse visie op de Britse troon

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *