Toegevoegd

Over de auteur

Wim de Goeij

Ik geloof al wat de Heer gesproken heeft in Zijn Woord de Bijbel. Als wedergeboren kind van God is het mijn doel dat Woord te onderzoeken en goed te verstaan. Ik hou niet van religie en ben niet verbonden aan enige denominatie.

Gerelateerde berichten

16 Reacties

 1. Pingback: Jezus Christus is schepsel volgens Jehova Getuigen

 2. 2

  Jakob

  Het wordt je door sommigen van het gelovige volk niet bepaald in dank afgenomen dat je thema’s als deze aansnijdt. Want hoe durf je te tornen aan een van de basisdogma’s van de kerk?
  Zoals je laat zien is er geen Bijbelse basis voor, (alsof er een andere basis zou zijn) en daar gaat het maar om!

  Reply
 3. Pingback: Even flink de waarheid zeggen - Stichting Vlichthus

 4. 3

  hoc est

  Wim schreef:

  “De helaas zo vaak gepromote “leer van de drie-eenheid” is een leer vanuit mensen.

  Dit is eenvoudig vast te stellen, omdat de leer door mensen geformuleerd, opgeschreven en steeds weer doorgegeven is.”

  Nogmaals op basis van de bijbel kom je hier niet uit, het is jouw mening, het is niet bindend in de Gemeente die Jezus in Mat 16, 18 gesticht heeft. De doctrine van de drie-eenheid (begin vierde eeuw) was er al voordat het nieuwe testament (eind vierde/begin vijfde eeuw) het levenslicht zag. De Gemeente die Jezus met bevoegde leiders voorzien heeft (Mat. 16,18) en die op hun beurt weer bevoegde leiders aanwezen, besliste tijdens een oecumenische kerkvergadering in A.D. 325 iets anders dan jij hierboven geponeerd hebt. Op deze kerkvergadering werd vastgelegd wat als sinds het begin van de Gemeente geloofd is aangaande Jezus op dit punt. Jezus heeft zijn Gemeente beloofd in waarheid te bewaren. Je weet waarschijnlijk niet dat er in de Gemeente naast een schriftelijke ook een MONDELINGE Traditie bestaat, waarvan Paulus zegt om aan deze Traditie stevig vast te houden. Stevig vasthouden aan deze Traditie heeft de Gemeente die teruggaat op Jezus altijd gedaan tot op de dag van vandaag. Johannes schrijft ergens dat Jezus veel meer gedaan en gezegd heeft dan wat ons schriftelijk is overgeleverd. De Gemeente die op Jezus terug gaat heeft ook altijd de mondelinge Traditie stevig omarmd. Luther heeft zich echter niet stevig vastgehouden aan de MONDELINGE traditie en deze naar de prullenbak verwezen. Met rampzalige gevolgen van dien, de Protestantse Kerk bestaat niet, het is een grote verzameling duizenden kerkgenootschappen en er komen er nog dagelijks bij, de Jezus-ik-en- mijn bijbel christenen kunnen daar ook toej gerekend worden.

  “In de Bijbel is deze leer op geen enkele manier te vinden.”

  Als je hiermee de leer van Sola Scriptura bedoelt, dan klopt dat, deze leer is NIET te vinden, noch in de schriftelijke noch in de mondelinge Traditie vanaf de stichting van de Gemeente. Het is uitgevonden door Luther, het is een uitvinding van mensen, tot voor de Reformatie had nog nooit iemand van deze leer gehoord. Niet de bijbel is de zuil der waarheid maar de Gemeente die teruggaat op Jezus. Luther is afgeweken.

  Groet

  Reply
 5. 4

  Henk

  Zowel de moslims als de joden geloven in de persoon Jezus. Maar zij zien het wel goed in, dat Jezus God zelf niet is. Bij de moslims is Jezus slechts een profeet niet als redder van de mensheid zoals de bijbel het leert. Bij sommige joden die hem wel erkennen is Hij eerder een verrader maar ontkennen hem niet. Dus bij deze twee groepen die Jezus in een mindere positie geplaatst hebben geloven wel in hem maar niet als een God zijnde. Dat laatste hebben zij goed begrepen. Maar zij missen dan weer dat hij niet als redder van de mensheid optreden zal. Van Jezus is gezegd, toen hij terug ging naar de hemel na zijn hemelvaart dat hij plaats heeft genomen aan de rechter kant van God. Dus aan de zijde van iemand anders niet hij zelf dus.

  Reply
  1. 4.1

   Wim

   Helaas heb je er weinig van begrepen. Mag ik je oproepen het onderwerp goed te onderzoeken?

   Reply
 6. Pingback: Jehovah en Jezus is 1! - Eén-en-Dezelfde en niet twee Wezens

 7. Pingback: Twee-eenheid bij Jehovah's Getuigen - "Splinter en balk"...

 8. Pingback: Johannes leerde geen drie-eenheid - Stichting Vlichthus

 9. 5

  Tinah

  Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

  Jesaja profeteert dat er een kind geboren zou worden, die later Zoon (Erfgenaam) zou.
  Ik ben een gewoon iemand die naar bovenstaande teksten kijk(lees). Want:
  als dit Kind, de heerschappij op Zijn schouders heeft, en men Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God noemt en VADER DER EEUWIGHEID, Vredevorst (=Here Jezus). Maar let vooral op het woord: VADER DER EEUWIGHEID, dan zou er op deze Zoon toch geen einde aan komen? Want de Here zei tegen Maria: die op zoek was naar haar Meester: toen zij hem wilde aanraken: “Raak mij niet aan, ik moet nog opvaren naar Uw God en mijn God” en nadat dit gebeurt was zei de Here Jezus: MIJ IS GEGEVEN A-L-L-E MACHT IN HEMEL EN OP AARDE. (waarbij ALLE machtsoverdracht overging naar de ALMIGHTY GOD, Jezus: God de Almachtige. 2 of 3 kapiteins kunnen niet op 1 schip zijn.
  God schiep de mens naar Zijn beeld en gelijkenis, Ziel Geest en Lichaam.. Wie Jezus gezien heeft, heeft de Vader gezien(lichaam)
  In den beginnen zweefde God’s Geest over de wateren. (God is een GEEST en had geen lichaam, hoewel God zichzelf van een lichaam kon/kan voorzien want toen God op bezoek kwam bij Abraham zag hij God. En God is HEILIG, wie is God nu: ja God is de HEILIGE GEEST.
  God zegt ook in Jesaja 44:10 o.a. Gijlieden zijt mijn Getuigen, spreek de Here, en Mijn knecht, dien ik uitverkoren heb, opdat gij het weet, en Mij gelooft en verstaat, dat ik Dezelve ben dat voor mij GEEN God geformeerd is, en na Mij geen zal.
  Het klopt! want Jezus is de Alfa en de Omega, DE EERSTE EN DE LAATSTE.
  Dan komen wij terug op: dat de Jezus de Almachtige is, dan kan er niet een soort rechterhand zijn die medebeslist of alle wel goed gaat of niet.
  Tijdens het Concilie van Nicea is er geknoeid terwijl God zegt: “Hoor Israel hoor de HERE UW GOD is een ENIG HERE (en NIET 3-enige.) wat moeten die concileanen: de bijbel veranderen, wat zegt God hierover?
  Waar wordt nog de juiste boodschap verkondigd? Mensen worden gedoopt in de NAAM VAN DE VADER en de ZOON en de Heilige Geest?? de kracht van de doop ontleend zich niet door een persoonsaanduiding: maar door de naam van de HERE JEZUS!! want er staat: “er is GEEN andere NAAM dan de Naam JEZUS waardoor wij ZALIG moeten worden! Wij worden misleid en niet op de juiste wijze gedoopt.

  Mag de Here u allen bijzonder zegenen.

  Reply
 10. Pingback: De Here Jezus Mens én God? - Stichting Vlichthus

 11. 6

  Ellen

  Je hebt helemaal gelijk Henk!

  Reply
 12. 7

  sylvia

  Nee, Ellen, hij heeft heel erg ongelijk. Neem de moeite om te lezen;
  https://vlichthus.nl/jezus-mens-en-god/

  Reply
 13. Pingback: 1 Korinthe 15 : 27, 28 en 24 en leer van Jehovah's Getuigen

 14. 8

  Mani

  De 3 eenheid is ontstaan in Babel waar Nimrod rebelleerde tegen de ware God. Toen god de taal verwarde namen alle mensen die ideeen die ze in Babel geleerd hadden mee de weide wereld in.

  Daarom zie je ook overal dezelfde structuur terug.
  Babel: nimrod – semiramis – tammuz
  Egypte : Ra – isis – horus
  Grieken : zeus – artemis – adonis
  Rome : jupiter – diana – apollo
  Vikingen : odin – joro- thor
  Hindu: vishnu- chandra – krishna
  Kerken: god – heilige maagd maria ( later heilige geest – jezus.

  Zelfde structuur. ( geïntroduceerd door satan met Nimrod ). 3 eenheid heeft niks met god te maken. Allemaal een middel van de duivel om de mensen te verblinden en de ware betekenis van God te kennen.
  De enige almachtige. Waarbij Jezus zijn zoon is.

  Snap je babel dan snap je deze wereld. Christendom is helaas de spons geworden die het heidendom heeft opgezogen.
  Veel heidense dingen hebben ze overgenomen waarvan de 3 eenheid , het kruis ( afkomstig van de babylonische god Tammuz) , onstervelijkheid van de ziel.

  Belangrijk om de waarheid weer terug te vinden.
  In de bijbel en ons los te maken van al deze valse religieuze leerstellingen.

  Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2018 Stichting Vlichthus Wim de Goeij