islam

Blog Wim de Goeij
0

Theoloog des Vaderlands

De “stand des Vaderlands” is te zien in wat de huidige Theoloog des Vaderlands denkt en bekendmaakt. Niet best, om het maar vriendelijk te houden. Om Bijbelstudie gaat het niet. Het is – zoals zo vaak – puur humanisme. De mens staat centraal. Het gaat om religie, om eigengemaakte godsdienst dus. Het Plan Gods en…

Div. onderwerpen
3

Eigen volk eerst

Wat is er mis met “eigen volk eerst”? Zo’n beetje alles, als je politiek correct Nederland moet geloven. Wie een dergelijke uitspraak durft te doen, kan bijna altijd rekenen op veel hoon en afkeuring. Uit christelijke hoek klinkt niet veel anders. Verwijzend naar onze “Joods-christelijke” oorsprong (wat niet waar is…) wil bijna iedereen in die kringen maar…

Actueel
0

De wet van oorzaak en gevolg

De wet van oorzaak en gevolg staat als zodanig in geen enkel wetboek. Toch geldt deze wet voor iedereen; er is geen ontkomen aan. Net zoals die van: wat je zaait, zul je oogsten. Elk mens heeft er constant mee te maken, of we daar nu wel of niet over nadenken. Alles wat wij doen…

Blog Wim de Goeij
1

Laat u in Christus met God verzoenen

Minister President Mark Rutte: “Nederland is in oorlog met IS en niet met de islam. We zijn niet in oorlog met een geloof”. Deze gedachte wordt steeds vaker naar voren gebracht. De huidige problemen zouden door slechts een paar idioten, die de islam verkeerd interpreteren en misbruiken voor hun doelstellingen, worden veroorzaakt. Het idee is: schakel die…

Actueel
11

Wat wij moeten weten over de islam

Dat er een groot conflict – en helaas vaak pure haat – heerst tussen de grote monotheïstische stromingen jodendom, christendom en islam, is al vele eeuwen een feit. Met name de islam heeft zich doen gelden in negatieve zin, zo blijkt uit de geschiedenis. Er is sinds de opstanding van de Here Jezus Christus over en…