A. Klein Haneveld
0

De Waarheid maakt vrij – 80

De waarheid maakt vrij.

Johannes 8 : 31, 32, 36

Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen; 

En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. 

Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. 

Iemand is gekomen is om ons te verlossen

Voor wie de Here Jezus Christus in geestelijke zin volgt en in Zijn Woord blijft, geldt: “Gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken”. Dat is een belofte met daarop een garantie van God Zelf. Niets anders dan de gehele waarheid maakt ons vrij! De leer dat de mens van nature een zondaar is en een slaaf is van de zonde, en ook van de wet, is niet de hele waarheid. Daarom maakt die boodschap ons ook niet vrij. De volle waarheid is, dat er Iemand gekomen is, om ons te verlossen, om ons uit te leiden uit het diensthuis, uit de slavernij, om ons vervolgens vrij te maken. 

Een ieder die in Hem gelooft hééft eeuwig leven ontvangen

De waarheid is, dat een ieder die in Hem gelooft, eeuwig leven heeft ontvangen en eeuwig in het huis blijft en dus in het licht is. Die waarheid maakt vrij. Maar tot vandaag is het zo, dat de mens daar bang voor is. Niet alleen de ongelovigen, mensen recht uit de wereld, maar ook godsdienstige mensen met een eigenwillige godsdienst. Als je iemand de Waarheid zegt, weet je wat ze dan van je zeggen? O, wat is die liefdeloos. Eenvoudig omdat je ze de waarheid vertelt dat de natuurlijke mens onder een juk is, maar dat de vrijheid in Christus is. En dat de Zoon des mensen gekomen is om ons te bevrijden van elk juk.

Vertel hem of haar de Waarheid

Aan het verkondigen van dit Evangelie is juist niets liefdeloos, integendeel. Er is niks wat je beter voor een mens kunt doen, dan hem of haar de Waarheid vertellen. Als je kans ziet om dat tactvol te doen, moet je dat vooral doen, maar zorg dat degene die het aanhoort het begrijpt. Het is een uitdrukking van liefde om mensen de Waarheid te vertellen en mensen te zeggen hoe het zit, zodat ze weten hoe ze verder kunnen. Hoe ze werkelijk bevrijd kunnen worden. Daarvoor moet je informatie hebben, moet je de Waarheid kennen, want waarheid en vrijheid horen bij elkaar. 

Wij, die in het Woord Gods blijven, zijn vrij geworden. Eenvoudig omdat we niet langer afhankelijk zijn van de leugen in deze wereld, maar omdat we afhankelijk zijn geworden van het Woord der Waarheid, dat in Christus tot ons komt.

Deze studie is beschikbaar als gratis PDF – Wire-O ingebonden op papier kan via de printshop (bijv. onlyprint.nl)


De Waarheid maakt vrij

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *