Evangelie

Blog v. Stempvoort
0

All Lives Matter!

Black Lives Matter! And yellow lives, red lives, white lives, the gay, the straight, the vegan, the old, the young and the unborn lives matter. ALL LIVES MATTER! Op de plaats waar we heel ingetogen op 4 mei de doden herdachten hebben en op 5 mei onze vrijheid vierden, zijn onlangs duizenden mensen samengekomen om…

Blog v. Stempvoort
0

De huidige tijdgeest

De huidige tijdgeest is te kenmerken met: stuurloosheid, ijdelheid en gemakzucht in een steeds veranderende wereld. God echter was, is en blijft Dezelfde. Wij hebben de Ware God dan wel uit het publieke leven verbannen, maar Hij klopt aan jouw deur en wil in jouw hart wonen. Wanneer een hulpbehoevend mens op ons pad komt,…

Uitgelicht
3

Vers voor vers door de Romeinenbrief

Dank voor de Romeinenbrief! Paulus leerstellige brief aan de Romeinen is voor degene die Gods Woord wil onderzoeken uitermate belangrijk om door te nemen. De huidige toestand van de schepping, en van de mens in het bijzonder, worden in de Romeinenbrief behandeld. Maar ook de geweldige, altijd blijvende en door God Zelf verzorgde verlossing komt…

A. Klein Haneveld 2
0

De Dynastie van Adam

De Dynastie van Adam. De geslachtsregisters van de Zoon des mensen. Door Ab Klein Haneveld De vier Evangeliën Wanneer we een systematische studie maken van de persoon en het leven van de Heere Jezus, krijgen we direct bij de aanvang te maken met het fenomeen dat er niet zoiets als een biografie van de Heere…

Blog v. Stempvoort
4

De Heilige Geest verkondigt het Evangelie

Tien dagen geleden vierden we Hemelvaart, hoewel de verschillende bevrijdingsfestivals wat meer aandacht kregen, maar dat is vaker. Het gebeurt niet zelden dat de boodschap van Christus ondergesneeuwd wordt door de commercie. “Story of My Life” hoor je Jezus bijna zeggen wanneer je denkt aan andere christelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen, maar goed, dat…

Div. onderwerpen
0

Uitvaartverdriet

Vandaag is de dag erna en ik heb last van “uitvaartverdriet”. De vorige uitvaart had ik dat niet. Oprecht blij was ik dat een wedergeborene, een kind van God, de strijd gestreden had. Haar ziek en gekweld lichaam had zij achtergelaten en ze had haar ogen opgeslagen op de plaats waar zij als gelovige al reeds lang…

A. Klein Haneveld
0

De rode vaars – 68

De rode vaars. Hebreeën 9 : 13, 14 13 Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses; 14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen…

A. Klein Haneveld
0

De Levietische offers – 7

De Levietische offers. Jesaja 53 : 5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Jesaja 53 bepaalt ons bij een van de belangrijkste gedachten uit de Bijbel, namelijk dat onze zaligheid…

Samenvattingen
0

Leven uit geloof

De titel is ontleend aan Romeinen 1 : 17, dat weer ontleend is aan Habakuk 2 : 4 (al staat het daar wel wat ingewikkelder). Laten we eerst een vers teruggaan: Romeinen 1 : 16 Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die…