A. Klein Haneveld
0

Typologie in de natuur – 76

Typologie in de natuur.

Kolossenzen 2 : 2, 3 – Efeze 1 : 17 – Romeinen 1 : 20

2 Opdat hun harten vertroost mogen worden, en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot allen rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en den Vader, en van Christus;

3 In Denwelken al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn.

17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis;

20 Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn.

God spreekt in Zijn schepping

Er is slecht één Wijsheid en dat is Christus! Alles is te herleiden tot de oorsprong aller dingen: “Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen”. (Romeinen 11 : 36) In Christus zijn ál de schatten der wijsheid en kennis verborgen. Die zouden ontdekt en onderzocht worden. Zodat “niemand te verontschuldigen zou zijn”. Willen we wijsheid (wetenschap) verkrijgen? Dan moeten we bij Christus zijn! Alleen in Hem leren we God en Zijn Plan kennen. De Bijbel verwijst nadrukkelijk naar de natuur. Die illustreert, in zeer veel varianten, de totstandkoming van de nieuwe schepping in Christus. Dat is typologie.

De onzienlijke dingen drukken zich uit in de zienlijke dingen

De onzienlijke dingen drukken zich uit in de zienlijke dingen. In deze bijbelstudie wordt bezien hoe de natuur over de onzienlijke dingen van God spreekt. Hoe de mens God kan kennen uit de zienlijke dingen. God heeft Zichzelf uitgedrukt. In de eerste plaats in Zijn Woord, want God is Woord en dus spreekt Hij. Aan de andere kant kennen we de Schepper uit het “spreken” in Zijn schepping; “in het werk Zijner handen”. (Psalm 19 : 2) De Ware God laat Zich – in Christus – vinden in Zijn Woord én in Zijn schepping.

God staat centraal in Zijn schepping

De zienlijke dingen van deze wereld hebben altijd iets te vertellen over de Schepper. Je kunt de hand van de Maker er in zien. God staat uiteraard centraal in Zijn schepping. Alles getuigt van Hem! Wat heeft de typologie in tarwe, gerst, wijnstok, vijgenboom, granaatappel, het oor, bomen en bladeren, de vijg, de moerbeiboom en zijde, de rups en de vlinder, de olijfboom, honing en de zo bijzondere honingbij ons te vertellen?

Kennis der verborgenheid van God

Ontzettend veel! Veel meer dan in deze studie besproken kan worden. Het is ronduit fascinerend en een verstandig mens, die “vertroosting van het hart” zoekt, zal dankbaar zijn dat deze “kennis der verborgenheid van God en den Vader, en van Christus” óók beschikbaar is via de typologie in de natuur. Zodat we leren met “verlichte ogen” naar de natuur te kijken.

Deze studie is beschikbaar als gratis PDF


Typologie in de natuur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *