Klein Haneveld T.

Teksten geschreven door Ab Klein Haneveld t.b.v. brochures

Klein Haneveld T.
1

De Bergrede

De Bergrede is wet en geen Evangelie! De Bergrede is een van de gedeelten van de Schrift waarover veel wanbegrip en misverstand bestaat. Die verwarring komt voornamelijk omdat men het “woord der waarheid” niet recht snijdt. Een principe van bijbelinterpretatie dat in onze tijd helaas bij vele Bijbelverklaarders in het vergeetboek is geraakt (Beijver u…

Klein Haneveld T.Uitgelicht
0

Antichrist Maitreya

Het woord “antichrist” staat in de Bijbel. De combinatie “dé antichrist Maitreya” niet. Toch is het goed om deze uitdrukking nader te bekijken. Niet omdat we er zo nodig iets mee moeten of tegen zouden moeten strijden, maar om te weten hoe het zit met “vele antichristen” en tenslotte dé antichrist, die lang geleden al…

E-bookKlein Haneveld T.Uitgelicht
2

De Dynastie van Adam

De geslachtsregisters van de Zoon des mensen. Door Ab Klein Haneveld De vier Evangeliën Wanneer we een systematische studie maken van de persoon en het leven van de Heere Jezus, krijgen we direct bij de aanvang te maken met het fenomeen dat er niet zoiets als een biografie van de Heere Jezus bestaat! Wat we…

E-bookKlein Haneveld T.
5

Brood en Beker en Avondmaal

Brood en Beker en Avondmaal Door Ab Klein Haneveld Brood en Beker en Avondmaal is een studie die handelt over wat wij gewoonlijk het “Avondmaal” noemen. Ik heb wat moeite met de uitdrukking: “Avondmaal”. Het eigenaardige is namelijk dat wij het altijd hardnekkig “Avondmaal” noemen, terwijl de Schrift er feitelijk geen speciale naam aan geeft. De…