geloof

A. Klein Haneveld
0

84. Hebreeën

Hebreeën. Twaalf hoofdstukken en hoofdstuk 13 als brief. Hebreeën 1 : 3 en 9 : 13 3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan…

A. Klein Haneveld
0

83. Leven, liefde, loon

Leven, liefde, loon. Bijbelstudie nr. 83 uit de reeks “De gedachte is…” Romeinen 8 : 1-15, 38, 39 1. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, …6. … het bedenken des Geestes is het leven en vrede; …8. … die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.9.…

Blog v. Stempvoort
0

Christelijk geloof en wetenschap

Christelijk geloof en wetenschap. Vaak wordt gezegd dat wetenschap en geloof niet samengaan. Wetenschap is namelijk gebaseerd op meetbare feiten en geloof niet. Vandaar dat, ondanks dat ongeveer 70% van de Nobelprijswinnaars Christen genoemd mag worden, vaak geroepen wordt om de afschaffing van het bijzonder onderwijs. Het idee dat er meer is tussen Hemel en…

Muziek
0

Welk een omkeer – 671 JdH

Het lied “Welk een omkeer”, nummer 671 uit de bundel van Johannes de Heer, is absoluut een vrolijk lied. Een lied dat uiting geeft aan de grote blijdschap in het hart. Uitstekend geschikt voor samenzang. Zowel de tekst als de melodie stemmen tot grote vreugde. Het maakt je blij! Since Jesus Came into My Heart…

A. Klein Haneveld
0

72. Filippenzen

Fillipenzen. Filippenzen 4 : 4 4  Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u. Dit vers is de kern van het Evangelie en dat zou tot blijdschap moeten leiden. God heeft ons aanvaard en tot Zich genomen. Uit die blijde boodschap (Evangelie) zouden wij leven. Als dat geen blijdschap voorbrengt,…

Blog v. Stempvoort
4

God verkiest geloof!

God verkiest geloof! Onlangs schreef een Kamerlid van de SGP echter: “God trekt mensen tot Zich die niets van Hem willen weten én Hij houdt hen vast!” Grotere onzin heb ik zelden gelezen. Laat me u uitleggen waarom. “Kiest dan heden wie gij dienen zult”, deze oproep deed Jozua aan het volk Israël en deze…

Blog v. Stempvoort
2

Mijn genade is u genoeg

Mijn genade is u genoeg. Een zaaier ging uit om te zaaien. Hij zaaide overal waar Hij kwam, langs de weg, op rotsen, temidden van allerlei doornen en distels en in vruchtbare grond. Het zaad kwam overal op, behalve op de weg, daar werd het weggepikt door vogels. Het zaad wat gezaaid werd op de…

Div. onderwerpen
0

Uitvaartverdriet

Vandaag is de dag erna en ik heb last van “uitvaartverdriet”. De vorige uitvaart had ik dat niet. Oprecht blij was ik dat een wedergeborene, een kind van God, de strijd gestreden had. Haar ziek en gekweld lichaam had zij achtergelaten en ze had haar ogen opgeslagen op de plaats waar zij als gelovige al reeds lang…

Blog v. Stempvoort
0

Vuurtoren in de storm

Gij schijnt als lichten in de wereld Een vraag die ik wel eens krijg van pubers is: hoe stel je je als christen op te midden van ongelovigen? Veel christenen hebben het nauwelijks over Christus, maar Jezus is wel een populaire persoon. Wanneer men dan ook niet goed weet hoe om te gaan met een…

ActueelBlog Wim de Goeij
0

Zijn we er tóch ingetuind!

Deze website wijst op de God van de Bijbel, op Zijn Woord (dat wij kennen vanuit de Bijbel) en op Zijn uitgedrukte beeld: de Here Jezus Christus, Die door God (Schepper van hemelen en aarde) bij Zijn opstanding aangesteld werd tot Zoon (erfgenaam) en Die wij ook kennen vanuit de Bijbel. Deze website mag ook…

Div. onderwerpen
0

Jozua

Jozua. De beloofde erfenis die leidt naar Kanaän. Jozua is een belangrijk persoon geweest in de bijbelse geschiedenis. We komen hem al vroeg tegen in de bijbel. Uit het gelijknamige bijbelboek weten we dat het volk Israël onder zijn leiding het land Kanaän binnentrok. Maar we komen hem al veel eerder tegen in Exodus 17…