Muziek
0

Welk een omkeer – 671 JdH

Welk een omkeer

Het lied “Welk een omkeer”, nummer 671 uit de bundel van Johannes de Heer, is absoluut een vrolijk lied. Een lied dat uiting geeft aan de grote blijdschap in het hart.

Uitstekend geschikt voor samenzang.

Zowel de tekst als de melodie stemmen tot grote vreugde. Het maakt je blij!

Since Jesus Came into My Heart

Het lied geeft goed aan dat het God is die een omkeer (bekering) in het leven van de mens bewerkt. Die omkeer heeft God “gewrocht”. Hij alleen! Hoe en wanneer? Sinds Jezus woont in het hart… De Engelstalige titel van lied 351 is wat dat betreft ook heel mooi: “Since Jesus Came into My Heart”. Sinds Hij woont in het wedergeboren kind van God. Sinds de gelovige in Christus ís. Het is aan elk individueel mens om daarvoor open te staan en dan is het God die Zijn Werk doet. Dan zál er de ware vrede in het hart zijn, waar iemand vaak zo lang reeds naar zocht…

Verwijzing naar 2 Korinthe 5 : 17

De bladmuziek van Since Jesus Came into My Heart verwijst naar 2 Korinthe 5 : 17, waar staat:

Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

Een wedergeboren gelovige in Christus is een Nieuw Schepsel geworden. Wat een vreugde! Mede daarom is dit een mooi lied om bijvoorbeeld bij de doop te gebruiken. Tenslotte laat een gelovige dan zien dat hij v.w.b. de oude mens gestorven is en met Christus (ín Hem) is opgestaan ten leven. Tot onvergankelijk leven in de Nieuwe Schepping. Maar gelukkig kunnen we het lied veel vaker zingen op onze “blijde reis naar de Stad, die door God is bereid…”

Tekst en muziek Welk een omkeer

Het originele lied komt uit de samenwerking tussen Charles Hutchinson Gabriel (1856–1932), de componist van de muziek en Rufus Henry McDaniel (1850–1940), die meer dan 100 hymn-teksten schreef. Het lied stamt uit 1914. Het is het Schotse opwekkingslied. Johannes de Heer – in ieder geval onder zijn regie – zorgde voor de Nederlandse vertaling onder de titel “Welk een omkeer”. Waarvoor dank.

Liedtekst nr. 671 zangbundel Johannes de Heer

De Nederlandse liedtekst van “Welk een omkeer” luidt:

Welk een omkeer heeft God
in mijn leven gewrocht,
sinds Jezus nu woont in mijn hart;
Er is vrede in mijn ziel,
waar ‘k zo lang reeds naar zocht,
sinds Jezus nu woont in mijn hart.

Sinds Jezus nu woont in mijn hart
Sinds Jezus nu woont in mijn hart
Is mijn blijdschap en vreê als de golven der zee,
sinds Jezus nu woont in mijn hart.

In de hoop op Zijn komst
ligt mijn anker nu vast,
sinds Jezus nu woont in mijn hart;
En geen twijfel drukt langer
mijn ziel als een last,
sinds Jezus nu woont in mijn hart.

Sinds Jezus nu woont in mijn hart
Sinds Jezus nu woont in mijn hart
Is mijn blijdschap en vreê als de golven der zee,
sinds Jezus nu woont in mijn hart.

‘k Ben verzekerd, aan ‘t eind
wacht m’ een kroon na de strijd,
sinds Jezus nu woont in mijn hart;
‘k Reis nu blij naar de Stad,
die door God is bereid,
sinds Jezus nu woont in mijn hart.

Sinds Jezus nu woont in mijn hart
Sinds Jezus nu woont in mijn hart
Is mijn blijdschap en vreê als de golven der zee,
sinds Jezus nu woont in mijn hart

Sinds Jezus nu woont in mijn hart
Sinds Jezus nu woont in mijn hart
Is mijn blijdschap en vreê als de golven der zee,
sinds Jezus nu woont in mijn hart


Zing mee

Zing mee met dit lied, gespeeld op keyboard.


Speel zelf Welk een omkeer

Degenen die dit nummer zelf willen spelen (keyboard versie) kunnen een PDF van dit nummer downloaden.

Andere uitvoeringen

Er zijn diverse uitvoeringen van dit vrolijke lied te vinden via internet, bijvoorbeeld in het Engels van de Gaithers. Ik heb deze in het Nederlands geselecteerd.Welk een omkeer – 671 Johannes de Heer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *