Actueel

Actuele en andere opmerkelijke zaken om over na te denken

Actueel
1

Transhumanisme, de mens 2.0

Transhumanisme – de mens 2.0. Later in dit artikel staat de vertaling van een onlangs verschenen belangrijk artikel van onafhankelijk journalist en Christen Leo Hohmann. Hij bespreekt daarin een op 12 september 2022 door president Biden ondertekend “Uitvoerend Bevel”. Daaruit blijkt hoever men al op weg is naar de al zo lang gewenste technocratie en…

Actueel
0

Geeft dan den keizer, dat des keizer is

Geeft dan den keizer, dat des keizer is. Een reactie op het artikel “De overheid Gods dienares” was deze: “Wat betreft de Regering: Jezus zei zelf, “Geef God wat van God is en de Koning wat van de Koning is”. Daar zijn geen theorieën over nodig. Vervolgens stelde ik deze vragen: Zou je kunnen verduidelijken,…

Actueel
26

De overheid als dienares van God

De overheid als dienares van God. Zo zou het moeten zijn. Een overheid die goed is voor haar burgers en die wij zonder zorg kunnen volgen. Gewoon omdat ze als dienares van God optreedt en dus wel heel goed oplet dat ze in die taak, in die verantwoordelijkheid, doet wat de Heer welgevallig is. Wetende…

Actueel
1

Koning onder de Koning der koningen

Koning onder de Koning der koningen. Symbool voor het ongeloof in de aangekondigde “Koning der koningen”, is hoe er tegen een aardse koning wordt aangekeken. Om het maar bij Nederland te houden: in ons postzegellandje is er de afgelopen tijd weer volop “geschoten” op het koningshuis van het Koninkrijk der Nederlanden, zoals het nog steeds…

Actueel
0

Radiobijbelschool met Jos Alders

Vandaag ontvingen we het onderstaande bericht over Radiobijbelschool met Jos Alders in Wezep/Oldebroek. Vele jaren geleden was ik eens te gast in zijn studio voor een ander programma dat hij toen ook maakte voor de lokale radio omroep. Daar maakte ik de bovenstaande foto. Het is geweldig dat Jos dit goede werk nog steeds mag…

Actueel
0

De wet van oorzaak en gevolg

De wet van oorzaak en gevolg staat als zodanig in geen enkel wetboek. Toch geldt deze wet voor iedereen; er is geen ontkomen aan. Net zoals die van: wat je zaait, zul je oogsten. Elk mens heeft er constant mee te maken, of we daar nu wel of niet over nadenken. Alles wat wij doen…

Actueel
0

Zorgt de mens voor klimaatverandering?

Zorgt de mens voor klimaatverandering? Niet volgens Piers Corbyn, weerman in Engeland en broer van Labourleider Jeremy Corbyn. In het “This Week” (BBC) liet hij weten dat de mens geen enkele rol speelt bij de klimaatverandering. Volgens dit bericht op de website blikopnieuws koelt de aarde juist af en zal dat in de komenden 20 jaar steeds sneller gaan gebeuren. In…

Actueel
2

Klimaattop en Comedy Central

De klimaattop in Parijs is in volle gang. Is het bakken met geld kostende, en vooral veel CO2 opleverende, feestje van zo’n beetje alle natiën der wereld een volgende poging naar een nieuwe wereldorde? Die is volgens velen nodig om tot een beter milieu en samenleving en daarmee tot een betere wereld te komen. Zonder eenheid gaat het…

Actueel
5

Sodom en Gomorra zijn er nog

Sodom en Gomorra zijn er nog als waarschuwing voor de mensheid. Onlangs las ik op de website van forecaster Martin Armstrong dit bericht dat men mogelijk de locatie van Sodom en Gomorra had gevonden. Tall el-Hammam “Now after 10 years of excavation, the ancient city of Sodom may have been discovered in Jordan. What has been…

Actueel
0

Arie Boomsma en de islam

Hoge bomen vangen veel wind. Deze keer is Arie Boomsma aan de beurt. Hij was lange tijd het mooiste jongetje van de EO-klas en geliefd bij zowel mannelijk als vrouwelijk Nederland. Mede natuurlijk omdat hij zo begaan is met de mens in het algemeen en een aantal in het bijzonder. Zo komt het in ieder geval…

Actueel
0

Schaamteloze tv evangelisten

Jaren terug werd ik al geconfronteerd met schaamteloze tv evangelisten. Op het eiland St. Maarten zette ik de televisie aan en de tv-zenders uit Amerika bestookten mij met moderne charlatans, die het Woord van God en de naam van de Here Jezus Christus compleet misbruikten voor eigen gewin. Een “activiteit” die overigens helaas in heel veel…

Actueel
11

Wat wij moeten weten over de islam

Dat er een groot conflict – en helaas vaak pure haat – heerst tussen de grote monotheïstische stromingen jodendom, christendom en islam, is al vele eeuwen een feit. Met name de islam heeft zich doen gelden in negatieve zin, zo blijkt uit de geschiedenis. Er is sinds de opstanding van de Here Jezus Christus over en…

ActueelBlog Wim de Goeij
0

Zijn we er tóch ingetuind!

Deze website wijst op de God van de Bijbel, op Zijn Woord (dat wij kennen vanuit de Bijbel) en op Zijn uitgedrukte beeld: de Here Jezus Christus, Die door God (Schepper van hemelen en aarde) bij Zijn opstanding aangesteld werd tot Zoon (erfgenaam) en Die wij ook kennen vanuit de Bijbel. Deze website mag ook…