Ter overdenking

Opmerkelijke zaken via internet om over na te denken

Ter overdenking
0

Transhumanisme, de mens 2.0

Transhumanisme – de mens 2.0. Later in dit artikel staat de vertaling van een onlangs verschenen belangrijk artikel van onafhankelijk journalist en Christen Leo Hohmann. Hij bespreekt daarin een op 12 september 2022 door president Biden ondertekend “Uitvoerend Bevel”. Daaruit blijkt hoever men al op weg is naar de al zo lang gewenste technocratie en…

Ter overdenking
0

Geeft dan den keizer, dat des keizer is

Geeft dan den keizer, dat des keizer is. Een reactie op het artikel “De overheid Gods dienares” was deze: “Wat betreft de Regering: Jezus zei zelf, “Geef God wat van God is en de Koning wat van de Koning is”. Daar zijn geen theorieën over nodig. Vervolgens stelde ik deze vragen: Zou je kunnen verduidelijken,…

Ter overdenking
27

De overheid als dienares van God

De overheid als dienares van God. Zo zou het moeten zijn. Een overheid die goed is voor haar burgers en die wij zonder zorg kunnen volgen. Gewoon omdat ze als dienares van God optreedt en dus wel heel goed oplet dat ze in die taak, in die verantwoordelijkheid, doet wat de Heer welgevallig is. Wetende…

Ter overdenking
1

Koning onder de Koning der koningen

Koning onder de Koning der koningen. Symbool voor het ongeloof in de aangekondigde “Koning der koningen”, is hoe er tegen een aardse koning wordt aangekeken. Om het maar bij Nederland te houden: in ons postzegellandje is er de afgelopen tijd weer volop “geschoten” op het koningshuis van het Koninkrijk der Nederlanden, zoals het nog steeds…

Ter overdenking
0

De wet van oorzaak en gevolg

De wet van oorzaak en gevolg staat als zodanig in geen enkel wetboek. Toch geldt deze wet voor iedereen; er is geen ontkomen aan. Net zoals die van: wat je zaait, zul je oogsten. Elk mens heeft er constant mee te maken, of we daar nu wel of niet over nadenken. Alles wat wij doen…

E-bookTer overdenking
8

Sodom en Gomorra zijn er nog

Sodom en Gomorra zijn er nog als waarschuwing voor de mensheid Onlangs las ik op de website van forecaster Martin Armstrong dit bericht dat men mogelijk de locatie van Sodom en Gomorra had gevonden. Tall el-Hammam “Now after 10 years of excavation, the ancient city of Sodom may have been discovered in Jordan. What has been…

Ter overdenking
11

Wat wij moeten weten over de islam

Dat er een groot conflict – en helaas vaak pure haat – heerst tussen de grote monotheïstische stromingen jodendom, christendom en islam, is al vele eeuwen een feit. Met name de islam heeft zich doen gelden in negatieve zin, zo blijkt uit de geschiedenis. Er is sinds de opstanding van de Here Jezus Christus over en…