Toegevoegd

Blog Willem van Stempvoort

Een prachtige preek

“Dat was een prachtige preek”, sprak de dame. “Ik weet eindelijk wat ik met mijn fuchsia’s moet doen!” Nu was succes op het gebied van tuinieren niet helemaal het onderwerp waar de bisschop in kwestie in zijn preek het over had, maar het geeft wel aan waar vaak de schoe... Lees meer

Blog Wim de Goeij

Er is Eén Middelaar

Er is Eén Middelaar tussen God en de mensen. Dat is de mens Christus Jezus. Dat leert de Bijbel in ieder geval. Het zijn de woorden van de apostel Paulus in 1 Timótheüs 2 : 5: Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker; Welke wil, dat alle mensen zalig wor... Lees meer

Bijbelstudie

2018 Stichting Vlichthus Wim de Goeij