Boeken en brochures

Enkele boeken (met ISBN-nummer) kunnen rechtstreeks besteld worden. Ze zijn niet standaard bij de reguliere boekhandel te verkrijgen. Boekhandelaren, boekentafels e.d. kunnen de boeken met handelskorting verkrijgen. Het boek "Onbekend Israël - van David tot vandaag" is via CBC 't Gulden Boek te verkrijgen voor de daarbij aangesloten boekwinkels.
BrochuresUitgelicht
2

Stonden Zijn voeten op Engelse bodem?

De vraag is: Was Jezus in Engeland? Het wellicht bekende lied “Jerusalem” begint met de volgende regel: “And dit those feet in ancient time walk upon Englands mountains green?“ Dat roept minstens de vraag of Jezus van Nazareth lijfelijk aanwezig is geweest in Engeland. Artikel in kerkblad van Ds. D.W.L Milo Ds. D.W.L. Milo schreef…

Brochures
0

Claudia en Pudens

Aan het slot van zijn brieven zond Paulus vaak groeten van of aan zijn medegelovigen. Meermalen worden mannen en vrouwen met name genoemd, soms met een persoonlijke aantekening. De groeten van Paulus Met Bijbellezen slaan we die groeten misschien wel over, al zouden we ze ook uitspreken. Ook die groeten, die namen, die aantekeningen, zijn…

Brochures
2

Ons verwaarloosd erfdeel

Ons verwaarloosd erfdeel. Talrijk zijn de geschiedenissen van de evenzo talrijke kerken, geschreven met een kleine “k”. Slechts weinigen zijn bekend met de echte Kerkhistorie, geschreven met een grote “K”. Die Kerk, Zijn Gemeente, bouwt de Heer en Heiland zelf. Dit boekje is in de originele Engelse en de vertaalde Nederlandse versie niet meer verkrijgbaar…

Brochures
0

De restitutieleer – een creationistische variant

Met enige regelmaat laait de discussie over de tegenstelling tussen bijbels creationisme en evolutie weer op. Enerzijds wordt geloofd dat de Bijbel leert dat God zo’n zesduizend jaar geleden het heelal geschapen heeft, terwijl anderzijds in naam van “de Wetenschap” een volstrekt onbewezen theorie wordt aangehangen, die er op neer komt dat een ontploffing in…

Brochures
0

Noach en de Ark

De geschiedenis van Noach wordt beschreven in Genesis 6 t/m 9. Noach staat samen met zijn huisgezin tegenover de gehele mensheid van toen. Noach was een gelovige in zijn dagen. De mensheid van die dagen wordt juist gekenmerkt door ongeloof. De ark speelde in het leven van Noach een zeer grote rol, want daardoor werd…

Brochures
0

Petra, een gereserveerde plaats

Petra, een gereserveerde plaats. Ab Klein Haneveld zegt het volgende daarover: Jaren geleden ontdekte ik waar zich “de plaats in de woestijn” moest bevinden, waar het gelovig overblijfsel zou worden verzameld om te schuilen voor “de grote verdrukking”. In Jordanië De oude Edomietische en Nabateese hoofdstad Petra was toen bij slechts weinigen bekend. Een bezoek…

Brochures
0

Egypte en haar monumenten

Een impressie van de NBC-reis naar Egypte en haar monumenten De Bijbelstudies maakten van deze Egypte-reis (1997) iets extra’s. Gezeten aan de voet van de Grote Piramide van Gizeh. Met het oog gericht op de Sphinx en zelfs in een schommelende bus, reizend door het gebied dat ”de kinderen Israëls” zo lang geleden bewandelden, ontvingen…