offers

A. Klein Haneveld
0

7. De Levietische offers

De Levietische offers. Jesaja 53 : 5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Jesaja 53 bepaalt ons bij een van de belangrijkste gedachten uit de Bijbel, namelijk dat onze zaligheid…

Advocaal
0

Een vrijwillig offer

Een vrijwillig offer. 1 Kronieken 28 en 29 U heeft waarschijnlijk al begrepen dat we in deze Oude Schat Nieuw Testamentische Waarheid vinden. Er zou een Tempel gebouwd worden, maar niet door David, maar door Zijn Zoon. Door Salomo, de Vredevorst. En bij de bouw van die tempel kon elk lid van het Volk zijn…