jongste dag

A. Klein Haneveld
0

9. Tijden en gelegenheden

Tijden en gelegenheden. 1 Thessalonicenzen 5 : 1 Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve. Meestal wordt er gezegd dat wij het aanbreken van de “Dag des Heeren” niet kunnen weten. Daarvoor wordt zelfs de Bijbeltekst aangehaald: “Doch van dien dag en die ure weet…