Toegevoegd

Over de auteur

Avatar

Vlichthus

Eerlijke en onafhankelijke bijbelstudies en aanverwante interessante onderwerpen.

Gerelateerde berichten

Een reactie

 1. 1
  Avatar

  Sylvia Arlar- Simonse

  Dank voor dit artikel. Fijn om alle Schriftplaatsen hierover op een rijtje te zien. Er is veel verwarring over dit onderwerp, merk ook ik. Maar goed onderbouwd dat de Heere Jezus pas in Zijn Opstanding de Christus werd, en voor die tijd 100% mens was. Dat was zelfs bij Zijn discipelen niet helemaal bekend; er mocht immers niet openlijk over gepraat, anders ‘zouden zij Hem niet gekruist hebben’. De Heere Jezus had als mens gewoon honger in de woestijn, en moest huilen bij de dood van Zijn vriend Lazarus, en was bang in de Hof en aan het kruis; niks menselijks was Hem vreemd…omdat Hij mens was!! Hij kan ons daarom nu, in Zijn Functie van Hogepriester, goed begrijpen. Wij kunnen met alles bij Hem terecht, Hij was immers Zélf mens. En als God Zich laat zien, zien wij de Heere Jezus Christus…

  Hebreeën 4
  15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde.

  1 Korinthe 2
  6 En wij spreken wijsheid onder de volmaakten; doch een wijsheid, niet dezer wereld, noch der oversten dezer wereld, die te niet worden;
  7 Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was;
  8 Welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben.
  9 Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben.

  Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2018 Stichting Vlichthus Wim de Goeij