israel

A. Klein Haneveld 2
1

De Bruid en de Bruidegom

Bruid en Bruidegom Door Ab Klein Haneveld Is de Gemeente de Bruid van Christus of is zij dat niet? Deze vraag is de aanleiding tot de studie, die op de volgende bladzijden is weergegeven. Het is met enige aarzeling dat ik mij ertoe gezet heb om een studie over dit onderwerp op schrift te stellen.…

Samenvattingen
0

Héél Israël

Onlangs las ik een artikel over de uitspraak in Romeinen 11: ‘En alzo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is…’ Heel Israël De strekking van het artikel was dat of nu heel Israël zalig wordt of niet, ons dit niet hoeft te beletten het Evangelie aan de Joden te prediken. Dat is volkomen juist. Niettemin…