israel

A. Klein Haneveld 2
1

De Bruid en de Bruidegom

Bruid en Bruidegom Door Ab Klein Haneveld Is de Gemeente de Bruid van Christus of is zij dat niet? Deze vraag is de aanleiding tot de studie, die op de volgende bladzijden is weergegeven. Het is met enige aarzeling dat ik mij ertoe gezet heb om een studie over dit onderwerp op schrift te stellen.…

A. Klein Haneveld
0

67. Twee opgewekte vrouwen

Twee opgewekte vrouwen. Lukas 8 : 42-44 42 Hij [Jaïrus] had een enige dochter, van omtrent twaalf jaren, en deze lag op haar sterven. En als Hij heenging, zo verdrongen Hem de scharen. 43 En een vrouw, die twaalf jaren lang den vloed des bloeds gehad had, welke al haar leeftocht aan medicijnmeesters ten koste…

A. Klein Haneveld
0

65. De verloren zoon

De verloren zoon. Lukas 15 : 20 En opstaande, ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen; en toe lopende, viel hem om zijn hals, en kuste hem. De gelijkenis van de verloren zoon spreekt tot onze verbeelding. Een jonge…

A. Klein Haneveld
0

18. Bijbels Panorama

Bijbels Panorama. Van “de wereld die toen was” (2 Petrus 3 : 6) en “In den beginne schiep God de hemel en de aarde” (Genesis 1 : 1) tot aan de “nieuwe hemel en aarde” (Openbaring 21 : 1) heeft God Zijn Heilsplan vastgelegd in Zijn Woord. De Bijbel toont ons het overzicht van de…

Samenvattingen
0

Héél Israël

Onlangs las ik een artikel over de uitspraak in Romeinen 11: ‘En alzo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is…’ Heel Israël De strekking van het artikel was dat of nu heel Israël zalig wordt of niet, ons dit niet hoeft te beletten het Evangelie aan de Joden te prediken. Dat is volkomen juist. Niettemin…