A. Klein Haneveld
0

18. Bijbels Panorama

Bijbels Panorama.

Van “de wereld die toen was” (2 Petrus 3 : 6) en “In den beginne schiep God de hemel en de aarde” (Genesis 1 : 1) tot aan de “nieuwe hemel en aarde” (Openbaring 21 : 1) heeft God Zijn Heilsplan vastgelegd in Zijn Woord. De Bijbel toont ons het overzicht van de gebeurtenissen die achter, dan wel voor ons liggen.

Goed inzicht in de bedelingen

Zonder goed inzicht in de bedelingen en in de positie, geschiedenis en toekomst van het volk Israël maar ook van de Gemeente, is gedegen Bijbelstudie niet mogelijk.

Deze uitgave is een uitstekend hulpmiddel om de grote lijnen van Gods Heilsplan snel en overzichtelijk in beeld te brengen. Het is een basis voor het “Schrift met Schrift” vergelijken en het “recht snijden van het Woord der Waarheid”. (2 Timotheüs 2 : 15)

Op papier verkrijgbaar

“Bijbels Panorama” is op papier niet meer leverbaar via Vlichthus, maar wel via de website bijbelspanorama.nl: Contactpagina.

Deze studie is beschikbaar als gratis PDF


Bijbels panorama

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *