A. Klein Haneveld
0

22. De Bijbelse tijdrekening

De Bijbelse tijdrekening.

Mattheüs 24 : 36

Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.

1 Thessalonicenzen 5 : 1

Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve.

Wanneer we deze twee Schriftuurplaatsen met elkaar vergelijken lijkt het erop of ze elkaar tegenspreken. De ene tekst zegt dat niemand iets van een bepaalde datum af weet en de andere tekst zegt dat alles over de tijden en gelegenheden al bekend is bij gelovigen. Uit Bijbelstudie zal blijken dat zowel de eerste tekst als de tweede elkaar niet tegenspreken.

De Bijbel geeft gebeurtenissen, die met elkaar in verband staan

Het vergt tijd en onderzoek om te weten hoe de Bijbelse tijdrekening in elkaar steekt. De Bijbel geeft niet primair jaartallen, wel gebeurtenissen en het gaat er vooral om hoe die gebeurtenissen met elkaar in verband staan. De volgorde ervan is dikwijls belangrijk.

Chronologie is een bijkomstigheid, maar niettemin maakt het deel uit van het Woord van God. De bestudering ervan is een goede methode om de Bijbel en haar profetische waarheden met elkaar te vergelijken en te leren verstaan. Het kan helpen gebeurtenissen – waar mogelijk – een plaats te geven op de ons bekende kalender.

Deze studie is beschikbaar als gratis PDF


De Bijbelse tijdrekening

De Bijbelse tijdrekening

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *