A. Klein Haneveld
0

27. De tien geboden

De tien geboden.

Exodus 20 : 1-19

3 Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

4 Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken,…

7 Gij zult den Naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk gebruiken;

8 Gedenkt den sabbatdag dat gij dien heiligt.

12 Eert uw vader en uw moeder, …

13 Gij zult niet doodslaan.

14 Gij zult niet echtbreken.

15 Gij zult niet stelen.

16 Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

17 Gij zult niet begeren uws naasten huis; …

Wie verlost ons van deze wet?

“Want wie de gehele wet zal houden, en in één zal struikelen die is schuldig geworden aan alle”. (Jakobus 2 : 10) Wat de tien geboden betreft is er altijd wel een gebod waaraan wij ons niet kunnen houden of waaraan wij ons niet gehouden hebben. Daarom rijst meteen de vraag: Wie verlost ons van deze wet?

De tien woorden Gods

Het antwoord is natuurlijk: Christus. Dat heeft hij al gedaan en daarom mogen wij nu als nieuwe mens leven onder het nieuwe verbond. De tien geboden, of beter gezegd “de tien woorden Gods”, zijn daarbij in het hart geschreven van de nieuwe schepping. Van daaruit is het eenvoudig om de echte betekenis van elk van de aan Mozes en Israël gegeven tien geboden te leren kennen.

Deze studie is beschikbaar als gratis PDF


De tien geboden

De tien geboden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *