Muziek
1

Zingen uit de Joh. de Heer bundel

Joh. de Heer bundel

“We zingen uit de Joh. de Heer bundel het volgende nummer.” Hoe vaak zal dit al gezegd zijn in het Nederlands taalgebied? Ontelbaar en wat mij betreft mag het nog vaak gezegd worden, tot aan de “Dag van Christus”. Persoonlijk speel (keyboard) en zing ik graag uit de Joh. de Heer bundel, die voor het eerst verscheen in 1905. Fijn dat er mede-gelovigen waren en zijn die zich op deze wijze verdienstelijk hebben gemaakt. Velen plukken daarvan nog dagelijks de heerlijke vruchten, die met name samenzang in Christus met zich meebrengt.

Joh. de Heer bundel deel keyboard-repertoire

Een flink aantal liederen uit de Joh. de Heer bundel maakt deel uit van mijn keyboard-repertoire. Liederen uit Glorieklokken, Geestelijke Liederen, N.B.C., Leger des Heils en Opwekking doen dat eveneens. Vaak oude liederen, met Bijbels verantwoorde teksten, op moderne muziek. Heerlijk dat ik dit zo mag combineren. Alsnog bedankt Johannes de Heer!

Zie muziek.vlichthus.nl voor bladmuziek

Het zijn liederen gericht op de Here Jezus Christus. Gericht ook op samenzang in samenkomsten of op andere plaatsen. Want er is niks mooier dan éénsluidend (als één stem) te staan voor onze Heer en Heiland.

Artikel over liederen Johannes de Heer in Nederlands Dagblad

Het artikel in het Nederlands Dagblad (ND) van 1 juni 2019 besteedt aandacht aan de zeer bekende en gewaardeerde zangbundel, een erfenis van de stichter van o.a. Stichting het Zoeklicht en Johannes de Heer Orgels, nu in Sliedrecht. Schrijver Hilbrand Rozema constateert dan de liederen uit de Joh. de Heer bundel ook in 2019 nog altijd geliefd zijn. Wat is hun geheim? vraagt hij zich af.

Gospelzangeres Joke Buis, zingt deze ook graag en goed. Ze kent ze van kinds af aan. “De melodieën zijn prachtig”, laat zij noteren in het ND. Rozema schrijft: “Maar houd je gezicht maar eens in een uitgestreken, theologisch-correcte plooi, wanneer het Christelijk Sliedrechts Mannenkoor of het Urker Mannenkoor in Nederland Zingt verandert in een machtige, aanzwellende klankkast, een bruisende branding, het hemelse Jeruzalem bezingend in de toonzetting van De Heer. Je bent wel een kniesoor als je niet minstens meeneuriet”.

Daar stem ik van harte mee in. Je móet gewoon meezingen, als je de liederen hoort. Ze roepen als vanzelf daartoe op. Hoe dit komt? Het ND-artikel wijst op de muzikale eenvoud van de liederen. De door Johannes de Heer verzamelde liederen omschrijft Rozema als “Fundamentele orthodox-protestantse noties in eenvoudige taal, zonder complexe theologie. De muziek sluit naadloos aan bij de talige en inhoudelijke directheid. Herhaling van ritmische en melodische motieven speelt een belangrijke rol. Mede hierdoor zal menige melodie als oorwurm fungeren en blijven hangen”.

Meezingers en smartlappen van gewone gelovigen

Niet iedereen was en is enthousiast over de Joh. de Heer bundel, zo blijkt ook uit het artikel. Er wordt gezegd dat de liederen tekort zouden komen aan diepgang of dat het ongepast zou zijn dat bepaalde melodieën van socialistische strijdliederen gebruikt zijn voor liederen voor de Heer. Het “winkelen” in de wereldse muzikaliteit in de dagen van Johannes de Heer, weet ik echter wel te waarderen. Het heeft in ieder geval gezorgd voor de uiterst zingbare liederen in zijn zangbundel. Liederen die je raken en vaak vrolijk stemmen. “Meezingers en smartlappen van gewone gelovigen”, schrijft Rozema. Daar wil ik mij graag onder scharen.

Het ND-artikel merkt op dat Johannes de Heer zelf niet muzikaal deskundig was. Tenminste niet op de manier die men wellicht in “hogere muziekkringen” verwacht. Hij was eigenwijs en zou niet geluisterd hebben naar – volgens anderen – gefundeerde kritiek. Gelukkig maar, constateer ik achteraf. Gewoon stug doorgaan met wat in het hart – dat klopt voor de Here Jezus Christus – leeft. Kritiek is er altijd wel, maar een gelovige staat niet in dienst van criticasters of zelfs medegelovigen, maar is slechts een dienstknecht in handen van de Heer. “Hij herhaalde dikwijls enkele motieven”, aldus Rozema. Die waren gevat “in simpele akkoorden, meeslepende melodieën én een diepe innerlijke geloofsovertuiging”. Prachtig toch?

Maranatha

De diepgewortelde toekomst- en heilsverwachting van Johannes de Heer klinkt in veel liederen door. Rozema: “… liefdevol verlangen naar het hemels Jeruzalem: ‘Maranatha!’. De Heer zal zeker komen!” Daar sluit ik mij graag bij aan. Het lied (769) dat daarbij hoort, mag ik graag spelen en zingen. Het heet:

Melodieën-winkelen door Johannes de Heer

Dit is zo’n voorbeeld van het melodieën-winkelen van Johannes de Heer. De oorsprong ligt in een populair Russisch volkslied uit 1883. In Nederland is het ook bekend als het kinderlied “Aan de oever van de Rotte”. André Rieu heeft het ook in zijn klassiek repertoire. In het Engelstalig taalgebied komt het terug in “The Carnival is Over” van The Seekers.

Ik vind het prachtig dat zogenaamde “wereldse muziek” op deze manier gebruikt wordt om de Here Jezus Christus te loven in muziek en zang. Uitdrukking geven wat er in het hart leeft en waar wij met elkaar naar uitzien. Hierbij de – enigszins aangepaste – tekst van het “Wolga-lied”:

Vol verwachting mag ik uitzien

1. Vol verwachting blijf ik uitzien, tot die dag eens dagen zal.
Dat de Heiland op de wolken, weerkomt met bazuingeschal.
Welk een vreugde zal het wezen. Als mijn oog Hem schouwen mag, en mijn oor Zijn stem zal horen, op die grote, blije dag!

Refrein
Welk een vreugde zal dat wezen! Eeuwig Hem ten eigendom.
Maranatha blijv’ ons wachtwoord, amen, ja Heer Jezus, kom!

2. Al de teek’nen onzer dagen zeggen mij: de komst genaakt
van de Heiland, die Zijn liefste tot Zich roept en haar volmaakt.
O, hoe blijde zal ik wezen, op te trekken met die stoet,
juichend, met ontelb’re zaal’gen onze Heiland tegemoet!

3. O, soms voel ‘k een sterk verlangen, heimwee in mijn hart ontstaan;
‘k vraag mij af dan, dierb’re Heiland zijt Gij reeds op weg gegaan?
Neen, het zal niet lang meer duren: Hij verlangt nog meer dan wij.
Maranatha! Blijve ‘t wachtwoord voor een elk, maar ook voor mij.Joh. de Heer bundel

Een reactie op "Zingen uit de Joh. de Heer bundel"

 1. Prachtige liederen ! Van Johan de Heer.
  Johan de Heer was bevriend met mijn opa van vaderskant , of van zijn vader, mijn overgroot vader.Mijn vader vertelde het, en dat had hij het over ” opa” . Tja…
  Ik weet het niet helemaal precies meer. Maar het kan ook best met beiden. Mijn opa was ook bevriend met Feike ter Velde.
  Jan Kits Senior,was ook bevriend met mijn opa. En de ” jonge Jan ” Kits, weer met mijn vader.
  Heel mooi!
  Ik herinner me althans , mooie verhalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *