A. Klein Haneveld
0

74. Rijdend op een ezel

Rijdend op een ezel

Zacharia 9 : 9 en Markus 11 : 1-11

Verheug u zeer, gij dochter Sions! juich, gij dochter Jeruzalems! Ziet, uw Koning zal u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op een veulen, een jong der ezelinnen.

En die voorgingen en die volgden riepen, zeggende: Hosanna! gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren!

En Jezus kwam binnen Jeruzalem, en in den tempel; 

Géén sprake van koninklijke intocht

In alle vier de Evangeliën wordt verteld over wat algemeen bekend is als “de intocht in Jeruzalem”. Maar van een koninklijke íntocht was toen zeker geen sprake. Het was slechts een tocht náár Jeruzalem.

Degene die “kwam, én straks zal komen, in de Naam des Heeren” (Naam van Jehovah) weent namelijk bij deze gelegenheid over de stad van David. Het was op díe dag (exact de laatste van de 69-ste jaarweek) nog niet het moment voor een feestelijke intocht ter gelegenheid van het Koningschap over Jeruzalem en het volk Israël.

De 70-ste jaarweek brak toen zelfs niet aan en dat moment ligt ook nu nog in de toekomst.

Vol van typologie

De Here Jezus kwam vanuit Bethanië, gelegen op de Olijfberg, ten oosten van Jeruzalem, zo vertelt deze geschiedenis, die vol is van typologie. Bijvoorbeeld over het ongebonden ezelsveulen, dat een beeld is van de Gemeente.

Als de Heer in de toekomst verschijnt als Koning, is Hij niet alleen. Degene met de doorstoken handen en voeten komt dan met de Zijnen. Hij is “rijdend op een ezel”.

Deze studie is beschikbaar als gratis PDF


Rijdend op een ezel

Rijdend op een ezel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *