Eeuwigdurende Koningshuis van David
Div. onderwerpenUitgelicht
1

Het eeuwigdurende Koningshuis van David

De Bijbel is Eén boek. De Auteur is God, de Schepper van Hemel en Aarde. Hij openbaart Zich in Zijn Woord, dat Zijn Plan van een oude naar een Nieuwe Schepping bevat.

Wat God belooft zal zo uitgevoerd worden

Het kenmerk van de Almachtige God (er is er maar Eén) is dat Hij altijd Waarheid spreekt en dat wat Hij belooft (vaststelt) ook zo uitgevoerd wordt en zal worden. Geen geest, mens of omstandigheid kan daar iets aan veranderen. Daar kunnen we 100% op vertrouwen, oftewel in geloven.

Een gelovige zou niet twijfelen aan Gods Woord

Wie oprecht Gods Woord onderzoekt en de talrijke beloften tegenkomt, zal daarom altijd aanvaarden dat wat God beloofd heeft ook gebeurd is, nu gebeurt en nog zal gebeuren. Daarover zou een gelovige niet twijfelen, ondanks dat hij of zij wellicht het zicht op de “invulling” van die beloften is kwijtgeraakt. En dat laatste komt helaas vaak voor. Bijvoorbeeld als het over het “Eeuwigdurende Koningshuis van David” gaat. Wie gelooft in deze tijd nog dat het waar is wat God daarover, o.a. via Jakob aan Juda, beloofd heeft aan David, die later Koning zou worden van een eeuwig blijvend koningshuis?

Men gelooft wellicht wel dat de Christus (Messias / Silo) – conform Gods beloften – deze koninklijke positie in Jeruzalem zal innemen als Hij definitief komt. Dat Hij dan op de Troon van David zal zitten. Maar dat het Koningshuis van David ook werkelijk altijd in de wereld aanwezig is geweest en nu nog is, wordt niet gekend en/of erkend. En toch moet dat zo zijn; eenvoudig omdat God dat Zelf genoteerd heeft.

Het eeuwigdurende Koningshuis van David!

Het vertaalde werk van Raymond F. McNair met als titel: Het eeuwigdurende Koningshuis van David! helpt de gelovige de geschiedenis het heden en de toekomst te bezien aangaande deze specifieke belofte. In Genesis 49 wordt al gezegd:

De schepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Denzelven zullen de volken gehoorzaam zijn.

In Psalm 89 en 2 Samuël 7 beloofde De HEERE God plechtig aan koning David dat zijn troon voor eeuwig zou bestaan:

Ik heb een verbond gemaakt met Mijn uitverkorene; Ik heb Mijn knecht David gezworen:
Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen, en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht.
En Ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten, en zijn troon als de dagen der hemelen.
Ik heb eens gezworen bij Mijn heiligheid: Zo Ik aan David liege! Zijn zaad zal in der eeuwigheid zijn, en zijn troon zal voor Mij zijn gelijk de zon. Hij zal eeuwiglijk bevestigd worden, gelijk de maan; en de Getuige in den hemel is getrouw.

En dit zijn niet de enige Schriftgedeelten, zo blijkt ook uit Het eeuwigdurende Koningshuis van David!

De geschiedenis en het heden van de Troon van David

De geschiedenis van de Troon van David is fascinerend om te lezen. Het laat zien hoe God Zelf ervoor zorgde en zorgt – via bijzondere wegen – dat Zijn beloften niet verloren gaan. De in het genoemde werk beschreven historie gaat van Engeland terug naar Schotland, vervolgens naar Ierland, Spanje en zelfs naar Egypte. Nog verder terug in de oudheid, begint het bij het Koninkrijk van Juda.

Met dank aan Wil Leeuwenhage van Stichting Advocaal, bevelen wij Het eeuwigdurende Koningshuis van David! van harte aan. Het is gratis beschikbaar als PDF of ePub.


Het eeuwigdurende Koningshuis van David

Een reactie op "Het eeuwigdurende Koningshuis van David"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *