Div. onderwerpen
0

Jozua

Jozua. De beloofde erfenis die leidt naar Kanaän.

Jozua is een belangrijk persoon geweest in de bijbelse geschiedenis. We komen hem al vroeg tegen in de bijbel. Uit het gelijknamige bijbelboek weten we dat het volk Israël onder zijn leiding het land Kanaän binnentrok. Maar we komen hem al veel eerder tegen in Exodus 17 : 8-14 in de strijd tegen Amalek waar hij de hoogste legeraanvoerder was. Ook bijvoorbeeld in

Numeri 11 : 28

En Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, één van zijne uitgelezen jongelingen.

Hij was hier nog erg jong maar wel de hoogste legerleider zijn en hij zou Mozes opvolgen (Numeri 27 : 18). Het volk Israël zou door strijd het land Kanaän veroveren, hoewel de HEERE het hen zou geven (Jozua 1 : 2,3,6). De Israëlieten hebben tot de Babylonische ballingschap in Kanaän gewoond. Het volk werd geacht gelovig te zijn. Alleen op grond van die voorwaarde zou God hen het land geven.

De geschiedenis bevat gemeentelijke waarheden

Om deze tussentitel te verdedigen, moeten we eerst weten waarom Mozes zo uitdrukkelijk wordt genoemd in dit bijbelgedeelte.


Jozua

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *