Willem van Stempvoort

Ik ben gelukkig getrouwd, vader van 2 jongens, christen en leraar biologie en geschiedenis op een christelijke middelbare school in het midden van het land. Veel van mijn inspiratie voor mijn blogs komt vanuit deze vakken. Die bevestigen dat de Bijbel het Woord van God is.
Blog v. Stempvoort
0

Christelijk geloof en wetenschap

Christelijk geloof en wetenschap. Vaak wordt gezegd dat wetenschap en geloof niet samengaan. Wetenschap is namelijk gebaseerd op meetbare feiten en geloof niet. Vandaar dat, ondanks dat ongeveer 70% van de Nobelprijswinnaars Christen genoemd mag worden, vaak geroepen wordt om de afschaffing van het bijzonder onderwijs. Het idee dat er meer is tussen Hemel en…

Blog v. Stempvoort
0

Melk en vaste spijze – 2

Vaste spijze. In de Bijbel komen we verschillende levensfasen van de mens tegen. We groeien van pasgeboren kinderen tot volwassenen. In de Bijbel vind je grote verschillen tussen kinderen en volwassenen:  Geestelijke en lichamelijke groei Lichamelijk gezien verloopt deze groei, mits er sprake is van gezonde voeding en veilige omstandigheden, natuurlijk en groeien kinderen op…

Blog v. Stempvoort
2

Wanneer de Heer terugkomt

Wanneer de Heer terugkomt, zal Hij niet alleen komen. Een bekende misvatting is dat de Wederkomst van de Here Jezus min of meer samen lijkt te vallen met de oprichting van Zijn Koninkrijk, de Jongste Dag en Het Laatste Oordeel. Dat dit in zichzelf een kromme en vrijwel onmogelijke gang van zaken is moge duidelijk…

Blog v. Stempvoort
0

All Lives Matter!

Black Lives Matter! And yellow lives, red lives, white lives, the gay, the straight, the vegan, the old, the young and the unborn lives matter. ALL LIVES MATTER! Op de plaats waar we heel ingetogen op 4 mei de doden herdachten hebben en op 5 mei onze vrijheid vierden, zijn onlangs duizenden mensen samengekomen om…

Blog v. Stempvoort
0

Een maagd die zwanger wordt

“Een maagd die zwanger wordt? Dat is toch heel normaal!”, roepen de bijen in koor. “Dat gebeurt bij ons heel vaak!” “Ja, ik weet het nog goed”, spreekt de koningin, “het waren allemaal jongetjes.” Hun belangrijkste taak is hun leven geven om nieuw leven te verwekken en te zorgen dat er werksters komen die honing…

Blog v. Stempvoort
0

Een prachtige preek

“Dat was een prachtige preek”, sprak de dame. “Ik weet eindelijk wat ik met mijn fuchsia’s moet doen!” Nu was succes op het gebied van tuinieren niet helemaal het onderwerp waar de bisschop in kwestie in zijn preek het over had, maar het geeft wel aan waar vaak de schoen wringt. Te vaak gaat onze…

Blog v. Stempvoort
0

Ik heb U nodig!

Ik heb U nodig! Ademhalen is het eerste dat een baby doet zodra het ter wereld komt. Een mens heeft lucht nodig om in leven te blijven. Daarna krijgt een baby te drinken, wordt hij of zij aangekleed, geknuffeld en in een lekker warm bedje gelegd. Drinken, voedsel, genegenheid, kleding, onderdak, een bed. Allemaal zaken…

Blog v. Stempvoort
0

Onze identiteit in Christus

Onze identiteit in Christus. Wie ben je? De boodschap van de Bijbel is een serieuze zaak. Eén van levensbelang en van cruciaal belang voor de eeuwigheid. Het is de boodschap van God, Die iets eeuwigs en onvergankelijks tot stand brengt door middel van iets tijdelijks en vergankelijks. Het onzichtbare Woord van God werd zichtbaar en…

Blog v. Stempvoort
0

De huidige tijdgeest

De huidige tijdgeest is te kenmerken met: stuurloosheid, ijdelheid en gemakzucht in een steeds veranderende wereld. God echter was, is en blijft Dezelfde. Wij hebben de Ware God dan wel uit het publieke leven verbannen, maar Hij klopt aan jouw deur en wil in jouw hart wonen. Wanneer een hulpbehoevend mens op ons pad komt,…

Blog v. Stempvoort
0

De ware oorsprong van de mythologie

De ware oorsprong van de mythologie. Voor het doen van Bijbelstudie maak ik graag gebruik van het programma e-Sword op mijn laptop. De voordelen van een dergelijk programma zijn onder meer de verschillende vertalingen, woordenboeken en de beschikbare annotaties, met daarnaast nog wat nuttige kanttekeningen. Bij het bestuderen van de geschiedenis van Gideon viel mijn…

Blog v. Stempvoort
4

God verkiest geloof!

God verkiest geloof! Onlangs schreef een Kamerlid van de SGP echter: “God trekt mensen tot Zich die niets van Hem willen weten én Hij houdt hen vast!” Grotere onzin heb ik zelden gelezen. Laat me u uitleggen waarom. “Kiest dan heden wie gij dienen zult”, deze oproep deed Jozua aan het volk Israël en deze…

Blog v. Stempvoort
2

Mijn genade is u genoeg

Mijn genade is u genoeg. Een zaaier ging uit om te zaaien. Hij zaaide overal waar Hij kwam, langs de weg, op rotsen, temidden van allerlei doornen en distels en in vruchtbare grond. Het zaad kwam overal op, behalve op de weg, daar werd het weggepikt door vogels. Het zaad wat gezaaid werd op de…

Blog v. Stempvoort
1

Verblijden in lijden

Er woedt een strijd, de eeuwen door. De geschiedenis van de mensheid, sterker nog, de geschiedenis van de schepping is er één van strijd, een strijd tussen goed en kwaad. De strijd tussen de Heere God en de satan. Al het lijden op aarde, alle strijd, pijn, ellende, oorlog, honger, dood: het is allemaal de…

Blog v. Stempvoort
1

Koffiemok dagopening

Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan? Vanmorgen hield ik tijdens de dagopening een koffiemok omhoog met twee vingers. Verwachtingsvol keek de klas me aan. En op de vraag: “Wat gebeurt er wanneer ik de mok loslaat?” zag je de hoopvolle blikken: “Ja! Doe, doe!” Iedereen snapte dat het ding dan stuk zou vallen. Waarom…

Blog v. Stempvoort
0

Melk en vaste spijze (1)

Pasgeboren kinderen geef je melk, dat lijkt me vrij algemeen bekend. Daarna krijg je tanden en leer je om je gebit te gebruiken om te kauwen op je eten. Er is nog veel wat een kind met een melkgebit niet lust, maar na de moedermelk, het fruitpapje en de boterham met een glas melk, komt…

Blog v. Stempvoort
4

De Heilige Geest verkondigt het Evangelie

Tien dagen geleden vierden we Hemelvaart, hoewel de verschillende bevrijdingsfestivals wat meer aandacht kregen, maar dat is vaker. Het gebeurt niet zelden dat de boodschap van Christus ondergesneeuwd wordt door de commercie. “Story of My Life” hoor je Jezus bijna zeggen wanneer je denkt aan andere christelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen, maar goed, dat…

Blog v. Stempvoort
7

Een brief aan Maarten Luther

Een brief aan Maarten Luther. Uwe excellentie, Ach nee… Iemands autoriteit erkennen is sinds de jaren 60 uit de mode geraakt. Autoriteit zorgde immers voor al die wereldoorlogen, was de gedachte. Weledelgeleerde heer Luther, Een brief aan Maarten Luther Oh nee, iemands kwaliteiten erkennen is sinds de jaren 80 afgeschaft. Te discriminerend. We hebben toen vastgesteld…

Blog v. Stempvoort
0

Typologie leren begrijpen

Eén van de minst begrepen zaken betreffende de Bijbel is de typologie. Het is ook vaak onbekend. Doordat men het niet begrijpt, raakt men er ook niet bekend mee en al snel is typologie slechts iets voor de vage filosofen en psychologen. Niet geheel toevallig juist voor deze mensen aangezien Plato (filosoof) en Jung (psycholoog) deze…