Christus is opgestaan
Blog v. Stempvoort
0

Christus is opgestaan, Khristos Anesti!

Christus is opgestaan, Khristos Anesti! In één van de eerste blogs schreef ik twee jaar geleden over de kerstvrede van 1914, waarbij Britse, Duitse en Franse soldaten besloten om te stoppen met oorlog voeren en in plaats daarvan samen de geboorte van Jezus te vieren.

De beroemde en bekende frase ‘Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen’ uit het lied ‘Ere zij God’ werd zo werkelijkheid. Niet doordat zij samen bezig waren allerlei maatschappelijke misstanden te bestrijden. Nee, dat had juist geleid tot de oorlog waarin zij verzeild waren geraakt. De vrede die deze soldaten meemaakten, was een gevolg van het feit dat zij besloten de verjaardag van hun Heer en Heiland te vieren, in plaats van te luisteren naar wat mensen hen vertelden of opdroegen. Dat is het grote verschil tussen het christelijk geloof en religies. God geeft vrede, Jezus gaf en geeft Zijn Leven, terwijl religies en politiek oorlog brengen en levens nemen.

Op Paaszondag 1916 besloten Russische en Hongaarse soldaten om in plaats van oorlog te voeren, samen Pasen te vieren. Ene Friedrich Kohn, een jonge Joodse dokter, die als medisch officier diende bij een Hongaars regiment, schreef hierover in een brief naar huis. Voor de duidelijkheid: Rusland en Oostenrijk-Hongarije waren in oorlog wegens de verbonden die beide landen gesloten hadden met andere landen, respectievelijk Groot-Brittannië en Frankrijk enerzijds en Duitsland anderzijds. De Eerste Wereldoorlog, de Grote Oorlog, de oorlog die een eind moest maken aan alle oorlogen, woedde en eiste miljoenen slachtoffers. Alle menselijke vernuft en beleid en politieke en religieuze macht en kracht werd ingezet om de overwinning te behalen ten koste van talloze mensenlevens en ander menselijk leed. Hoe groot het contrast met wat die soldaten daar vierden. De Here Jezus die niet kwam om met macht en kracht Zijn Koninkrijk te vestigen op aarde en alle mensen door geweld te dwingen Hem te gehoorzamen, zoals die soldaten om zich heen zagen gebeuren, maar Jezus Die kwam om Zijn eigen Leven te geven, om te sterven en zo de ultieme overwinning over de dood te behalen.

Jezus Christus dwingt niemand, noch met kracht, noch met geweld, maar laat een ieder de vrije keuze en de volle verantwoordelijkheid voor die keuzes. Hoe bitter dan het verwijt dat men God maakt niets te doen aan alle leed in de wereld waar de mens, met zijn politiek, religie en commercie zelf voor verantwoordelijk is. In plaats van Christus kiest men voor commercie. In plaats van genade kiest men voor geweld. In plaats van het leven te stellen in dienst van wie men lief heeft, laat men elkaar los. In plaats van de ander belangrijker te vinden dan zichzelf, kiest men voor eigenbelang.

Het is kenmerkend voor de geschiedenis van de mensheid, dat de mensheid niets leert van de geschiedenis. Het is kenmerkend voor de grote denkers van de mensheid dat waar men streeft naar eenheid en die met alle geweld tot stand wil brengen, men slechts steeds verder gaande verdeeldheid, egoïsme en individualisme tot stand brengt.

Hoe geweldig mooi dan verhalen zoals die van Friedrich Kohn. Dat zijn verhaal geen uitzondering was, blijkt uit het verhaal van Yordan Yovkov (1880-1937). Yovkov was een Bulgaarse officier die in zijn boek Holy Night schrijft over het Paasfeest dat hij en zijn mannen vierden samen met de Griekse soldaten waarmee zij in oorlog waren. Gezamenlijk zongen zij het lied: Christus is opgestaan!

Mijn punt is dat vrede niet tot stand komt door wat mensen doen of denken, maar doordat mensen zich laten vullen met de Geest van God en door Zijn Woord. Paulus verwoordt het als volgt: Want het bedenken des vleses is de dood; maar het bedenken des Geestes is het leven en vrede (Romeinen 8:6), of in zijn brief aan de Colossenzen: Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. (Kolosszenzen 3:1-2)

Goed voorbeeld doet goed volgen, dus ik sluit deze blog af met de woorden:

Genade zij u en vrede van God onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. (2 Korinthe 1:2)

He’s Alive by Don Francisco


Christus is opgestaan

Christus is opgestaan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *