Theoloog des Vaderlands
Blog Wim de Goeij
0

Theoloog des Vaderlands

De “stand des Vaderlands” is te zien in wat de huidige Theoloog des Vaderlands denkt en bekendmaakt. Niet best, om het maar vriendelijk te houden. Om Bijbelstudie gaat het niet. Het is – zoals zo vaak – puur humanisme. De mens staat centraal. Het gaat om religie, om eigengemaakte godsdienst dus. Het Plan Gods en Zijn Heerlijkheid komen niet of nauwelijks aan de orde.

Hét Evangelie van de Genade van de Zoon van God prediken aan de moslims

Deze keer moet het kennelijk worden opgenomen voor de islam als godsdienst en voor de moslims in het bijzonder. Daar scoor je tegenwoordig mee. In ieder geval in de media. Willen Janneke Stegeman en co-auteur Alain Verheij dan hét Evangelie van de Genade van de Zoon van God prediken aan moslims, zodat zij ook behouden zijn op basis van hun geloof in de Here Jezus Christus? Dat mag je toch verwachten van theologen? Dan laat je pas zien dat je moslims niet haat, maar met hen het állerbeste wilt delen. Persoonlijk doe ik dat, als ik daar tenminste de gelegenheid voor krijg. In ieder geval via deze website, waarop bijvoorbeeld Paulus veelvuldig wordt geciteerd. Hij schrijft o.a. aan de

Kolossenzen:

Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht;
Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde;
In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden; 

Ik heb deze Goede Boodschap, die voor ieder mens beschikbaar is, gratis zelfs, helaas niet kunnen lezen in hun onlangs gepresenteerde “Manifest voor een christendom zonder moslimhaat.” De boodschap van Ware Liefde komt daarin niet voor.

De waarheid is absoluut

Dat manifest was aanleiding voor een reactie op de website “Deo Volente”. De schrijvers zeggen o.a.: “Wij houden van de waarheid, beste theologen, en die is absoluut. Dat kan niet, zo heeft u op de academie geleerd, maar gelet op de inconsistenties in uw redeneren, nodigen wij u toch uit om die mening te herzien.”

Tsja…, wat moeten wij met theologen die niet aanvaard hebben dat dé Waarheid (de Here Jezus Christus, Gods Woord) wel degelijk absoluut is. Dat er géén andere Naam tot behoud en zaligheid aan ons gegevens is? (Handelingen 4 : 12) Neem toch alsjeblieft een voorbeeld aan de apostel Paulus, dé verkondiger van het Evangelie van de Genade Gods. Die zegt o.a.

in Filippenzen:

Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, hetzij onder een deksel, hetzij in der waarheid, verkondigd; en daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden.

In het genoemde manifest komt Christus niet voor. Ik blijf maar weer vriendelijk en zeg: een gemiste kans! Een theoloog van en voor een christelijk vaderland (wat daar nog van over is) die niet dé Christus en Zijn Evangelie predikt…, dan kan gewoon niet, wat mij betreft uiteraard. “Wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is,” zegt de apostel Petrus (2 Petrus 1 : 19). Daarin staat dat het uiteindelijk wel degelijk goed komt. God Zelf heeft dat beloofd en dus zal het zo zijn. Dáár had op gewezen moeten worden.

Nieuwe Theoloog des Vaderlands

Deze maand (september 2017) wordt een nieuwe “Theoloog des Vaderlands” gekozen. U kunt niet meer stemmen op één van de drie kandidaten. Zij presenteren zich op de website. Neem eens kennis van hun achtergronden en idealen en waar zij voor staan. Ik heb niet gestemd. Mijn vertrouwen stel ik liever niet op deze kandidaten. Dat doe ik wel op het Hoofd van de Gemeente, de Here Jezus Christus.

Cornelis Vreeswijk

Gaat het beter worden onder een nieuwe Theoloog des Vaderlands? Ik kan het niet helpen, maar de titel van een liedje komt in mij op. “Maar misschien wordt het morgen beter,” zong Cornelis Vreeswijk lang geleden. Meteen gevolgd door “al wordt ‘t toch nooit goed.”


Theoloog des Vaderlands

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *