Samenvattingen
2

Wuppertal 2015, Het zaad van Abraham

In Lukas 3 vinden we een geslachtslijn die begint bij de Heere Jezus en terugloopt tot op Adam. In Matthéüs 1 vinden we ook een geslachtsregister. Die begint in omgekeerde volgorde, echter niet bij Adam, maar bij Abraham en eindigt bij de Heere Jezus Christus, het Zaad van Abraham.

De beloften waren wel vererfd, maar nog niet ingelost

Dit geslachtsregister is volstrekt anders dan dat in Lukas 3. Daarin worden de natuurlijke afstammelingen van Adam tot aan de Heere Jezus weergegeven. In Matthéüs 1 vinden we de lijn van erfgenamen van de beloften die gedaan zijn aan Adam, aan Abraham en aan David. Die beloften werden aan latere generaties herhaald. Zij allen zijn echter gestorven, de beloften niet verkregen hebbende (Hebreeën 11 : 13, 39). Dat moest dus nog gebeuren. Die beloften waren wel vererfd, maar nog niet ingelost. Niettemin waren zij allen erfgenaam van de troon. Het zaad van Abraham

Vanaf Adam via Abraham naar David

Vanaf Adam ging de lijn via Abraham door naar David. Niet naar Saul, want de troon was aan Juda beloofd en niet aan Benjamin, uit welke stam Saul stamde. Je mag aannemen dat Saul wist van die beloften en dat hij wist dat zijn dagen geteld waren en de troon van hem afgenomen zou worden. De beloften vormen namelijk een doorgaande lijn, waarin God Zijn betrouwbaarheid demonstreert.

Jezus is de Zoon (Erfgenaam) van David

De Heere Jezus staat in de lijn van de positie van Adam, Abraham en David. Zoon van Abraham en zoon van David zijn niet zomaar toevoegingen, alsof daarmee gezegd wordt: ‘O, bedoel je die Jezus…’ Het gaat hier over koninklijke titels. Hij is Jezus, de Zoon van David. Dat is een koninklijke titel, net zoals de ‘zoon van Carel Hugo van Bourbon-Parma’ een koninklijke titel is. De Heere Jezus Christus is de Vervuller van alle beloften die gedaan zijn aan Adam, Abraham en David. 


Het zaad van Abraham

Het zaad van Abraham

Het zaad van Abraham

2 reacties op "Wuppertal 2015, Het zaad van Abraham"

  1. Omdat Jezus als kloon van zijn Vader door twee engelen in Maria is geplaatst,kan er geen sprake zijn van afstamming van Abraham of Adam.
    Kwam dus is letterlijk hetzelfde lichaam als dat van zijn Vader. Maar ook zijn geest. Daarmee is ook duidelijk dat vader, zoon en heilige geest één zijn.
    De l o in zou hooguit tot Jozef kunnen lopen. Maar Jezus is dus in geen geval een zoon van Jozef of uit een eicel van Maria.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *