Wuppertal 2015 – Het zaad van Abraham

0

In Lukas 3 vinden we een geslachtslijn die begint bij de Heere Jezus en terugloopt tot op Adam. In Matthéüs 1 vinden we ook een geslachtsregister. Die begint in omgekeerde volgorde, echter niet bij Adam, maar bij Abraham en eindigt bij de Heere Jezus Christus, het Zaad van Abraham.

Dit geslachtsregister is volstrekt anders dan dat in Lukas 3. Daarin worden de natuurlijke afstammelingen van Adam tot aan de Heere Jezus weergegeven. In Matthéüs 1 vinden we de lijn van erfgenamen van de beloften die gedaan zijn aan Adam, aan Abraham en aan David. Die beloften werden aan latere generaties herhaald. Zij allen zijn echter gestorven, de beloften niet verkregen hebbende (Hebreeën 11 : 13, 39). Dat moest dus nog gebeuren. Die beloften waren wel vererfd, maar nog niet ingelost. Niettemin waren zij allen erfgenaam van de troon. Het zaad van Abraham

Vanaf Adam ging de lijn via Abraham door naar David. Niet naar Saul, want de troon was aan Juda beloofd en niet aan Benjamin, uit welke stam Saul stamde. Je mag aannemen dat Saul wist van die beloften en dat hij wist dat zijn dagen geteld waren en de troon van hem afgenomen zou worden. De beloften vormen namelijk een doorgaande lijn, waarin God Zijn betrouwbaarheid demonstreert.

De Heere Jezus staat in de lijn van de positie van Adam, Abraham en David. Zoon van Abraham en zoon van David zijn niet zomaar toevoegingen, alsof daarmee gezegd wordt: ‘O, bedoel je die Jezus…’. Het gaat hier over koninklijke titels. Hij is Jezus, de Zoon van David. Dat is een koninklijke titel, net zoals de ‘zoon van Carel Hugo van Bourbon-Parma’ een koninklijke titel is. De Heere Jezus Christus is de Vervuller van alle beloften die gedaan zijn aan Adam, Abraham en David. Het zaad van Abraham

Lees verder in de PDF

Het zaad van Abraham

Het zaad van Abraham

(Bekeken: 1.349 keer, 1 x vandaag)
Share.

About Author

Barth van Dijk

Barth van Dijk maakt - in eerste instantie voor zichzelf - samenvattingen van N.B.C.-spreekbeurten en bijbelstudiedagen en stelt deze vervolgens beschikbaar voor geïnteresseerden. Zijn samenvattingen (PDF) kunnen gratis gedownload worden. Op dit moment zijn er 47 samenvattingen beschikbaar.

Leave A Reply