Samenvattingen
0

De wereld en de waarheid

De filosofie beweert dat als we bijvoorbeeld tegenover elkaar zitten, dit nog niet wil  zeggen dat dit ook werkelijk zo is. Dat is een aanname en kan net zo goed een  hallucinatie zijn. Je kunt dus wel aannemen dat als je tegenover elkaar zit, dit ook  werkelijk zo is, maar dat hoeft niet de waarheid te zijn. Het is jouw waarheid omdat jij het zo ervaart. Zo is men tot de conclusie gekomen dat waarheid niet bestaat: waarheid  wordt gevormd door onze eigen individuele conceptie.

Allemaal onze eigen waarheid

Dit betekent dat we allemaal  onze eigen waarheid hebben. Dat is natuurlijk belachelijk en zo is niets meer zeker. Daarom verdragen de wereld en de waarheid elkaar ook niet echt. De waarheid is aan de  wereld voorgehouden, maar niet door haar geaccepteerd.  

Als iedereen zo z’n eigen waarheid heeft, dan heeft ook iedereen z’n eigen leugen. En dat  is het natuurlijk: door niet aan de waarheid vast te houden, creëer je je eigen leugen.  Maar wij die geloven hebben de waarheid gevonden. Dat is niet zomaar een losse kreet,  maar een absoluut idee. 

2 Thessalonicenzen 2 : 7 

Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede  gewrocht; alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden.
En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken  door de verschijning Zijner toekomst; 

De antichrist wordt aangekondigd

Hier wordt de antichrist aangekondigd. Hij is de vader der leugen. Dit betekent dat de  leugen bij hem vandaan komt. Hij heeft de leugen uitgevonden, maar werkt nu in het  verborgene. In de toekomst zal hij geopenbaard worden en door de Geest van Gods  mond verdaan worden. Want als God iets doet, dan spreekt Hij. God heeft altijd  gesproken. Zie daarover Johannes 1 : 1; 1 Johannes 1 : 1 en Hebreeën 1 : 1. Hij ís het Woord (metafoor). 

De tragiek van de mensheid is dat hoewel God 4000 jaar lang gesproken heeft, zij daar nooit naar heeft willen luisteren. En als God in de toekomst weer spreekt, dan zal de  vader der leugen (de duivel) door de adem van de mond van Christus verdaan worden. Zo wordt de leugen verdaan door de waarheid, want Christus is de Waarheid. 


De wereld en de waarheid

De wereld en de waarheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *