A. Klein Haneveld
0

20. Geroepen uit Egypte

Matthéüs 2 : 15

En was aldaar tot den dood van Herodes; opdat vervuld zou worden hetgeen van den Heere gesproken is door den profeet, zeggende: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen.

De uitdrukking “geroepen uit Egypte” wordt vaak van toepassing gebracht op de roeping van Israël uit Egypte. De uitdrukking staat ook in Matthéüs. Als er dus iemand werd gevraagd uit dat land te komen, dan is dat in ieder geval de Here Jezus Zelf. Uit bestudering van dit onderwerp blijkt dit niet slechts van toepassing te zijn op de Here Jezus en ook niet slechts op Israël, als volk. Het is veel meer een vast beginsel in de Bijbel.

Brede, diepe geestelijke en typologische betekenis

Diegenen die geroepen zijn tot “zoonschap” vluchten, vóórdat ze tot zoon gesteld worden, eerst naar Egypte. Vervolgens worden ze weer uit Egypte geroepen. Dat heeft misschien geen enkel praktisch nut of betekenis, maar het heeft uiteraard wel een brede, diepe, fundamenteel geestelijke en typologische betekenis.

Deze Bijbelstudie behandelt onder andere een aantal personen die naar Egypte gingen en er later weer uit vertrokken, in verband met het “zoonschap” waartoe de Heer hen riep. Abraham was de eerste.

Deze studie is beschikbaar als gratis PDF


Geroepen uit Egypte

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *