Blog Wim de Goeij
1

Meer bijbelvertalingen is meer verwarring en minder waarheid

Op deze website plaatste ik een paar dagen terug een commentaar op de vertaling van een tekst in Romeinen 8 uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Ik zette die tekst tegenover de “good old” Statenvertaling. Die is weliswaar ook niet altijd perfect, maar belangrijke waarheden zijn er wel keurig netjes overeind gebleven en wat niet klopt met de grondtekst is (dat is niet zoveel) is door de jaren heen uitermate bekend geraakt. In het Nederlands taalgebied kan men niet zonder de Statenvertaling bij bijbelstudie, is mijn oprechte mening.

Galaten 2 : 16: het geloof ván Jezus Christus

Een aansprekend voorbeeld vind ik in Galaten 2 : 16: bijbelvertalingen is meer verwarring

[Doch] wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden.

Dit zegt de NBV: bijbelvertalingen is meer verwarring

… weten we dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen om daardoor, en niet door de wet, rechtvaardig te worden, want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven.

Wezenlijk verschil tussen geloof ván en geloof ín

Als enige hebben de Statenvertalers begrepen dat er in deze tekst een wezenlijk verschil wordt gemaakt tussen het geloof van Jezus en het geloof in Jezus. Het is een essentiële waarheid, die kennelijk niet meer wordt verstaan, zo blijkt uit de nieuwe vertalingen en dat is heel jammer. Er blijft in de NBV een uitgeklede tekst over, die bij nadere bestudering iets anders zegt dan de oorspronkelijke tekst. In de NBV staat ineens dat wij door ons geloof in Christus rechtvaardig worden, terwijl de Statenvertaling zegt dat wij gerechtvaardigd (= rechtvaardig verklaard) worden dóór het geloof ván Jezus Christus. Ons geloof in Hem zorgt ervoor dat wij daar profijt van hebben, zegt de Statenvertaling.

Het lijkt misschien hetzelfde, maar het is toch echt iets anders. De nadruk ligt in de Statenvertaling op Jezus Christus en zo hoort het ook. De waarheid over het geloof van Jezus Christus wordt helemaal niet meer genoemd. Waarschijnlijk omdat men niet begrepen heeft dat Jezus van Nazareth in zijn aardse loopbaan als baby geboren werd, onderwezen werd in de Schriften, die zelf onderzocht en tot geloof kwam in al wat geschreven (o.a. over hemzelf) stond.

Op internet kwam ik kort geleden een site tegen van iemand die geen goed woord over heeft voor de NBV, die zelfs de “Nieuwe Bijbelvervalsing” wordt genoemd. Wellicht de moeite waard om zelf eens te bekijken, vooral de aangehaalde voorbeelden in een vergelijk tussen de Statenvertaling, de NBG ’51 en de NBV.

Nog meer voorbeelden te noemen

Zo op een rijtje gezet – en er zijn nog veel meer voorbeelden te noemen – is het toch wel onthutsend te constateren dat zo’n vertaling als de NBV tot stand gekomen is en op zoveel plaatsen in gebruik genomen is. Oh, wat is iedereen er blij mee… Lekker makkelijk lezen, maar dan wel ten koste van de inhoud en daar gaat het bij dit boek nou juist om! De NBV leidt absoluut niet tot een voller begrip van Gods Woord, maar tot meer verwarring en minder waarheid. Ik ben blij dat de Statenvertaling nog gewoon te bestellen is. Hoe lang nog….?


Meer bijbelvertalingen is meer verwarring en minder waarheid

Een reactie op "Meer bijbelvertalingen is meer verwarring en minder waarheid"

 1. Wim schreef:

  “Ik ben blij dat de Statenvertaling nog gewoon te bestellen is”

  Nogmaals, het is de mens, die al lezende, het Woord levend maakt door zijn interpretatie. Een boek is een dood ding en dat geldt ook voor de bijbel, het kan geen autoriteit hebben. Ook de statenvertaling heeft in het verleden de verwarring niet kunnen verminderen gezien de veelheid aan kerkgenootschappen in Nederland toen dit boek nog het standaardwerk in kerkelijke kringen was.

  “Ik geloof al wat de Heer gesproken heeft in Zijn Woord de Bijbel”

  Zo`n visie stamt nog je nog uit je Jehova Getuige periode, maar bedenk dat het altijd jouw interpretatie van de bijbel is. Het is subjectief, je hebt geen enkele autoriteit in de Gemeente die Jezus gesticht heeft in Mat 16, 18.

  Je hebt je waarschijnlijk nog nooit eens afgevraagd wie dan wel die autoriteit kan zijn. Hieronder een link m.b.t. deze vraag.

  http://www.calledtocommunion.com/2017/04/the-scriptures-the-spirit-and-the-sheepfold-a-reply-to-dr-wes-bredenhof/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *