Blog Wim de Goeij
0

Heel Urk staat achter het volk Israëls

Mijn krant vertelt mij dat Jan Koffeman van de politieke partij “Hart voor Urk” in de gemeenteraadsvergadering het volgende gezegd zou hebben: “Heel Urk staat achter het volk Israëls.” Ja, het staat er echt; heel Urk. Dat zou betekenen dat hij, na aanleiding van de kinderpostzegelactie van dit jaar, op een of andere manier van 19.000 mensen vernomen heeft dat ze allemaal achter het volk Israëls staan. Ik waag maar even te betwijfelen dat dit zo is. Volgens de Telegraaf heeft hij gezegd: “Wij – bijbels gezien – houden heel veel van Israël.” Zou hij met “wij” weer al die 19.000 inwoners van het voormalige eiland in de Zuiderzee bedoelen? Ik ben bang van wel.

Zou hij echt denken dat heel Urk zomaar achter zijn denkbeelden aanloopt? Ik weet in ieder geval van een aantal inwoners dat ze dat zeker niet doen. Gelukkig maar, want het valt – gezien zijn gereformeerde achtergrond – niet te verwachten dat hij weet hoe het “Bijbels gezien” nu met Israël staat, laat staan hoe de nabije, en iets verder weg gelegen, toekomst er uit ziet. Het wordt in die kringen gewoon niet geleerd wat Gods Plan met Israël (ik heb het niet over de staat) is. Dan is het op z’n minst vreemd om je te beroepen op de Schrift bij de verklaring dat je heel veel van Israël houdt.

Wel of niet bidden voor de vrede van Jeruzalem

Ik nodig de heer Koffeman – en de Urkers – graag uit om het onderwerp eens goed te onderzoeken voordat er weer zulke grote woorden gesproken worden. Misschien kan men daarna bijvoorbeeld uitleggen waarom er in Psalm 112 : 6 staat: “Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen”, en o.a. in Jeremia 7 : 16: “Gij dan, bid niet voor dit volk, en hef geen geschrei noch gebed voor hen op, en loop Mij niet aan; want Ik zal u niet horen“. Wat is het nu: wel of niet bidden voor de vrede van Jeruzalem? Het antwoord komt uit echte Bijbelstudie, maar dan wel graag zonder kerkelijke bril, anders wordt het nooit helder. Israël (ik heb het nog steeds niet over de  huidige staat) vormt een wezenlijk onderdeel van Gods Heilsplan. De geschiedenis, het heden en de toekomst, zijn zó de moeite waard om te bestuderen. Wie dat wil doen, kan hier op de website beginnen; gewoon de zoekopdracht “Israël” intypen en het nuttigen van vast voedsel kan beginnen. Mag ik speciaal het boek “Wedergeboorte en Gods programma” aanbevelen? Een van de vijf brochures die in dit boek bij elkaar gebracht zijn, heeft als titel: “Wedergeboorte – de hoop van Israël”. Uitermate interessant.

Koffeman en zijn actie om kinderpostzegels te boycotten

Koffeman heeft met zijn actie om de kinderpostzegels te boycotten, na een oproep in het Reformatorisch Dagblad, (helaas niet op zondag te zien op internet) in ieder geval weer de aandacht van de landelijke pers weten te krijgen. Toch knap hoe die Urkers dat steeds weer voor elkaar krijgen; ze zijn vaak in het nieuws. Die gave zouden ze moeten inzetten om het Evangelie van de Genade van de Here Jezus Christus te verkondigen in al Zijn volheid. De Urkers zouden dan bijvoorbeeld Galaten 1 : 6 veelvuldig kunnen citeren: “Genade zij u en vrede van God den Vader, en onzen Heere Jezus Christus.” Meer is niet nodig, want voor je het weet worden er weer een hoop leefregels en wetten aan toegevoegd en is het in rap tempo gedaan met de genade. 

De Bijbel niet gebruiken om eigen mening autoriteit te geven

Tot slot nog even dit: Het gaat mij niet om de kinderpostzegelactie zelf. Een ieder moet zelf maar bepalen of hij daar wel of niet aan meedoet en of hij of zij van mening is dat het opgehaalde geld tegen Israël gebruikt wordt. Het gaat mij vooral om telkens weer die oproepen waarbij iemand uit naam van allen – en niet gehinderd door enige kennis van zaken – de Bijbel gebruikt als middel om de eigen mening enige vorm van externe autoriteit mee te geven. Daar is Gods Woord niet voor! Niet doen dus!


Heel Urk staat achter het volk Israëls

Urk staat achter het volk Israëls

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *