Samenvattingen
0

Wuppertal 2014 – Kind, knecht, Koning

Johannes 1 : 1-4

In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.

In enkele verzen wordt samengevat wat voorafging aan de vleeswording van het Woord. Het heelal is door het Woord gemaakt en niets is gemaakt zonder dat Woord (verwijzing naar Genesis 1). Het leven is dus in dat Woord en zonder dit Woord zou er geen leven geweest zijn. Het is duidelijk dat dit een volstrekt andere waarheid is dan wat de evolutietheorie leert, namelijk dat er uit het niets iets voortgebracht is. ‘Iets’ wat er niet is, kan ook niets voortbrengen. Evolutietheorie is dus klinkklare onzin.

God heeft alles gemaakt uit Zijn Woord

God heeft alles gemaakt. Niet uit het niets, maar uit Zijn Woord. Woord is waarin iemand zich openbaart. Ook de mens zou zich uitdrukken in en door Zijn Woord (zie Jakobus 3, het hele hoofdstuk). Een mens wordt geleid door zijn tong. Zo drukt hij zich van kindsbeen aan uit. Later leert hij dat ook met zijn handen te doen, maar woord is de werkelijke uitdrukking van iemands wezen.

God drukt Zich naar buiten toe uit. Hij maakt Zich bekend. Men redeneert dat natuurlijk graag weg en zegt: ‘Wij weten niets van God’. Zo is de Bijbel ook het meest weggeredeneerde Boek. De Bijbel is ook het meest gekochte boek, maar het minst gelezen. En toch komt men niet van die Bijbel af, want het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid (1 Petrus 1 : 25). 

De Schepper van hemel en aarde maakt Zich bekend

Dat Woord gaat over Degene Die gesproken heeft, vanaf Genesis 1. En dat Hij gesproken heeft is ook volkomen logisch, want als Schepper van hemel en aarde maakt Hij Zich natuurlijk bekend aan Zijn schepping; waarom Hij dat gedaan heeft en wat Hij ermee van plan is te doen enzovoort.

Sir Robert Anderson schreef in zijn boek ‘The silence of God’, uitgegeven in 1897, dat het bijzondere niet is dat God gesproken heeft, maar dat Hij in deze tegenwoordige tijd zwijgt.


Wuppertal 2014 – Kind, knecht, Koning

Wuppertal 2014 – Kind, knecht, Koning

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *