Samenvattingen
0

Heerlijkheid

Een heerlijkheid is van een heer, net zoals een baronie van een baron is. Een markizaat van een markies, een koninkrijk van een koning, een keizerrijk van een keizer, een hertogdom van een hertog enzovoorts. Is reputatie een Nederlands woord? Dat is namelijk ongeveer wat het is.

Het Hebreeuwse grondwoord heeft de betekenis van gewicht, niet in kilo’s, maar in waarde.

2 Korinthe 4 : 17

Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbijgaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid;

Heerlijkheid is de uitdrukking van de uitnemende waarde die iemand heeft. Een gewichtig persoon heeft daar veel van.

Ook uitgedrukt in de Naam

“Naam” heeft dezelfde betekenis. Iemand is meer dan hij op het eerste gezicht lijkt te zijn. Heerlijkheid wordt ook uitgedrukt door licht. Dus licht, gewicht en Naam. In het Oude Testament betekent het ook “ziel”. Ziel is niet wie iemand is, maar wat er van hem geworden is: zijn levenswandel. Mensen hebben daarom soms heerlijkheid, maar God vooral. En dan gaat het om Zijn ziel, Zijn Naam.

Een vaste uitdrukking in de Bijbel is: heerlijkheid en eer. Dat zijn synoniemen. Het gaat om het “overgewicht” dat iemand heeft. In Afrika is dat overgewicht in letterlijke zin belangrijk om “overgewicht” te hebben. Mensen met een flink postuur hebben daar al snel veel invloed.

Heerlijkheid tegenover laster

Als we over de heerlijkheid Gods spreken, dan is dat niet zo’n vanzelfsprekende zaak. Wij erkennen natuurlijk Zijn heerlijkheid, maar die term ontleent zijn functie aan het tegenovergestelde. Als Gods heerlijkheid niet in twijfel getrokken werd, zou er ook niet over gesproken hoeven te worden.

Heel de heilsgeschiedenis heeft maar één doel, namelijk de heerlijkheid Gods, om de eenvoudige reden dat die heerlijkheid in twijfel getrokken wordt. God wordt gekleineerd. Men heeft Hem niet nodig. De mens kan het wel alleen af. Dr. Schüller zegt ook altijd dat we op eigen kracht door het leven moeten. Als je in jezelf gelooft en van je eigen kracht uitgaat, dan kun je carrière maken. “Positief denken” heet dat. Het klinkt heel religieus, maar in werkelijkheid is het Godslasterlijk.

Als er dan een God is, waarom doet Hij dan niet dit of dat?

De discussie over de God van de Bijbel gaat altijd over Zijn heerlijkheid. “Als er dan een God is, waarom doet Hij dan niet dit of dat?”, of: “Waarom laat Hij dit dan allemaal toe?” enz. De Naam van God wordt gelasterd; dat is altijd al zo geweest. Zeker nu, nu Hij Zich verbergt. Hij wordt gelasterd omdat Hij niets doet. En omdat Hij gelasterd wordt, heeft de heilsgeschiedenis maar één doel, namelijk de heerlijkheid Gods en de openbaring daarvan.


Heerlijkheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *