Schapen werken niet
Blog Wim de Goeij
0

Schapen werken niet

Kinderen leren respect te hebben voor Gods schepping kan niet vroeg genoeg beginnen. Het is voor iedereen leuk en nuttig. Ik geniet ervan en in dit geval (foto) Jens ook. Onze drie nieuwe Shetland lammeren (op Koningsdag 2017 geboren) hebben er ook geen probleem mee, want de brokjes smaken hen héél goed en daar gaat het maar om. Schapen zijn enorm gefocust op lekkers; dan is het dringen geblazen. Schapen werken niet

Alleen door te eten komt er iets tot stand

Prachtig om te zien dat deze schapen niet werken, maar toch iets uitermate nuttigs voortbrengen. Alleen door te eten komt er van binnenuit iets moois en iets zicht- en tastbaars tot stand. Er groeit een geweldig product, waar ze eerst zelf door beschermd worden.

Daarna is het de mens die iets nuttigs met dit product mag doen. Ook dan “werken” deze schapen niet. Ze zijn er eenvoudigweg niet toe in staat. Ze halen zelf hun vacht er niet af in het voorjaar. De herder wel. Deze brengt dus iets voort dóór het schaap, kun je zeggen. Zonder herder geen product.

Een schaap zie je niet zelf werken in de weide

Voor het schaap blijft het altijd bij eten en dat goed herkauwen, want zonder dat kan het opgenomen voedsel niet benut worden door het lichaam. Niets meer dan eten en drinken van wat door de herder aangeboden wordt. Een schaap zie je niet zelf werken in de weide. Ze kunnen er niks van. Schapen zie je niet ploegen, zaaien, schoffelen en maaien. Heel verstandig. Ze maken zich daar helemaal niet druk om.

God drukt zich uit in Schriftuur (de Bijbel) en creatuur. Daardoor zouden wij Hem leren kennen en ook onze positie en toekomst in Hem. Voor mij is dit alles dan ook een mooi voorbeeld (typologie) van het leven van een gelovige in Christus. Zich bevindend in de kudde van de Goede Herder, onder Zijn bescherming, worden wij geleid naar grazige weiden, om daar te leven in de Genade Gods.

Zijn stem volgen, goed eten en dat herkauwen

Het enige dat wij als individueel “schaap” zouden doen is Zijn stem volgen, goed eten en dat herkauwen, zodat het voedsel effect kan hebben. Vooral niet zelf proberen wol te maken of die er af te halen om een trui te breien, want dat lukt een schaap toch niet.

Strijden is evenmin weggelegd voor schapen. Ook daar zijn ze niet toe in staat. Zij moeten vertrouwen op de bescherming die de herder de kudde kan geven. Als gelovigen vertrouwen wij volledig op de Goede Herder. Die strijdt voor ons.

Schapen in een grazige weide

Deze “kleine kudde schapen” in onze weide hoort nog niet naar mijn stem, maar daar wordt aan gewerkt. Op de gele bus met brokjes, en het geluid dat het rammelen ermee veroorzaakt, reageren ze al goed. Het voedsel wordt herkend en dankbaar aanvaard. Ze bevinden zich in een grazige weide. Aan goed voedsel dus geen gebrek. Ik ben in het voorjaar benieuwd naar hun wol…


Schapen werken niet

Schapen werken niet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *