A. Klein Haneveld
0

83. Leven, liefde, loon

Leven, liefde, loon. Bijbelstudie nr. 83 uit de reeks “De gedachte is…”

Romeinen 8 : 1-15, 38, 39

1. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, …
6. … het bedenken des Geestes is het leven en vrede; …
8. … die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.
9. … gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, …
14. … zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods.
15. … gij hebt ontvangen den Geest der aanstelling tot zonen, … 
38. … ik ben verzekerd, dat … niets …
39. … ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.

Géén verdoemenis (oordeel) voor wie in Christus is

Romeinen 8 is werkelijk een prachtig hoofdstuk. Het presenteert de logische consequentie van wat daarvoor geleerd wordt. Op die grond is er namelijk “géén verdoemenis (= oordeel) voor degenen die in Christus Jezus zijn”. Heden niet en ook niet in de toekomst. Nooit dus! De apostel Paulus besluit met het opsommen van allerlei zaken, die de gelovige wellicht zouden kunnen scheiden van “Christus Jezus, onzen Heere”.

Niets kan ons scheiden van de Liefde Gods

Geweldig is dan dat hij ons de Woorden Gods kan toevertrouwen, die hem, én daarmee al degenen die in Christus een Nieuw Schepsel geworden zijn, volledig verzekeren van het feit dat helemaal niets ons zal kunnen scheiden van de Liefde Gods, die is “in onze Heere, Christus Jezus”. Leven uit die zekerheid geeft ware rust en vrede. Vrede met God uiteraard, als basis van vrede in onszelf.

“Gode behagen” kan alleen in de Geest

Paulus vertelt dat “die in het vlees zijn” eenvoudigweg God niet kúnnen behagen en dat wij – als gelovigen – daarom voor God niet langer in het vlees zijn, maar in de Geest. God ziet de individuele gelovige alléén aan in Christus, als het “geheel” dus, en dat heet “Lichaam van Christus” (de Gemeente). De “oude mens” heeft Hij volledig weggedaan. God rekent er niet mee en dat zouden wij dus ook niet doen.

De oude mens voor dood houden

Ook wij zouden onze oude mens volledig voor dood houden. Als we dat beseffen en leven (= actief zijn) in de Geest van Christus, zal ons praktische leven gericht zijn op de Nieuwe Mens, terwijl wij nu ook nog “in het vlees” van de oude mens zijn. Dan is het ook mogelijk om God te dienen. Vers 11: “… zo zal Hij, uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.” De Schepper aller dingen – die ín de gelovige woont – maakt het mogelijk om Hem te dienen! Nu al! Dat kan door ons te laten vullen met Zijn Woord. Door als Nieuwe Schepping ons denken, ons hart, ons lichaam, kortom heel ons leven, beschikbaar te stellen aan Hem. Dát is onze verantwoordelijkheid.

Loon en “aanstelling tot zonen”

De gelovige zou zich realiseren wat prioriteit heeft. Hij hééft gekozen voor de Heer en zou daarbij blijven, daaruit leven. Dat is “de arbeid” waarvoor de gelovige op de “Dag van Christus” (Filippenzen 2 : 16) loon en een “kleed” (2 Korinthe 5 : 2-4) zal ontvangen. Ons wacht als beloning “de aanstelling tot zonen”, tot erfgenamen van God Zelf, “in Christus Jezus onzen Heere”. Daarvan mogen wij verzekerd zijn. Hoe geweldig is dat!

Deze studie is beschikbaar als gratis PDF – Wire-O ingebonden op papier kan via de printshop (bijv. onlyprint.nl)


Leven, liefde, loon

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *