A. Klein Haneveld
0

De betekenis van de doop – 57

De betekenis van de doop.

Romeinen 6 : 3, 4

3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?

4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in de nieuwigheid des levens wandelen zouden.

Doop in water is niet de belangrijkste doop in de Bijbel

De doop in water is niet de belangrijkste doop in de Bijbel. Het grootste deel van deze Bijbelstudie gaat derhalve over de betekenis van een andere doop dan die door water. Daarna wordt stilgestaan bij de doop – in water – van de Here Jezus. En ten slotte komt de doop in water van de gelovige aan bod.

Doop door onderdompeling – eenwording met het water – is een beeld van dood en opstanding.

Eenwording met de Here Jezus Christus

Door zich te laten dopen bevestigt de gelovige de rechtvaardigheid Gods en zijn of haar eenwording met de Here Jezus Christus. Men stelt een daad en laat zien dat men er voor God mee instemt dat men eigenlijk had moeten sterven om nieuw leven te kunnen ontvangen.

De Heer ging Zelf de dood in, omdat de zondaar dient te sterven en moet opstaan om behouden te worden. Wij volgen Hem, in het teken dat bestaat uit het láten dopen, en laten daarmee zien dat wij deze weg tot behoud aanvaarden.

Deze studie is beschikbaar als gratis PDF


Laten dopen door onderdompeling in water

Wil je op grond van je geloof in de Here Jezus Christus (meer is niet nodig…) je laten dopen door onderdompeling in water? Dat kan! Elk jaar is er in Apeldoorn tenminste één doopdienst vanuit het N.B.C. (Nederlands Bijbelstudie Centrum).

Niet alleen voor dopelingen, maar ook voor toekijkend publiek, inclusief kinderen. Zij mogen tijdens de toespraak, die voorafgaat aan de doop, naar de kinderdienst. Tijdens de doopdienst worden met elkaar diverse liederen gezongen. Van harte aan te bevelen dus!

Deze doop in water maakt je géén lid van welke aardse organisatie dan ook. En ook niet van dé Gemeente (Lichaam) van Christus, want daaraan wordt iemand toegevoegd als hij of zij tot persoonlijk geloof in Hem komt. Dus niet het moment van de doop maakt je tot wedergeboren kind van God, maar het moment van gelovige in Christus worden.

Kijk op de website bijbelstudie.nl voor de datum van de eerstvolgende doopdienst. Je kunt ook de toespraken van eerdere doopdiensten beluisteren


Betekenis van de doop

betekenis van de doop

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *